"Artikel"

Op het KYC platform komen weer een paar verbeteringen beschikbaar. Zo is er detailinformatie beschikbaar voor de BKR Insolventie Toets. En is de detailinformatie van de BKR PEP Toets en BKR Sanctie Toets uitgebreid. Andere verbeteringen gaan om de matching.

Uitbreiding detailinformatie
Voor de BKR Sanctie Toets en BKR PEP Toets is al detailinformatie beschikbaar. Deze functionaliteit is vanaf 2 december ook voor de BKR Insolventie Toets. Daarnaast is de detailinformatie van de BKR PEP Toets en BKR Sanctie Toets uitgebreid met extra informatie, als die op de PEP- en sanctielijsten voorkomt. Zoals adresgegevens, functie, PEP-tier en politieke positie. De detailinformatie is heel geschikt om een goede en snelle beoordeling van de mogelijke match te maken en geeft meteen dossiervorming van het toetsresultaat. Heb je vragen over de detailinformatie en de mogelijkheden om deze te ontvangen? Bel ons dan: 088 - 150 2600. Of mail naar kcczakelijk@bkr.nl.

Verbeteringen matching
Vanaf 2 december zijn er nog 2 belangrijke en gewenste verbeteringen op de matching:

  • Match bij omgedraaide maand - dag van een geboortedatum
    Als de maand en de dag in een geboortedatum omgedraaid zijn (bijvoorbeeld 04-02-1967 en 02-04-1967), geeft dat toch een match als er op alle andere sleutels een match is. Deze uitbreiding is gemaakt om typefouten bij raadpleging en registratie op te vangen. Dit komt nogal eens voor door verschil in internationale datumnotaties.
  • Uitbreiding van match bij achternaam
    Bij een achternaam langer dan 5 karakters worden achternamen met een afwijking van 1 karakter ook als match doorgegeven. Deze uitbreiding is gemaakt om typefouten bij raadpleging en registratie op te vangen. Een simpel voorbeeld is de achternaam Janssen en  Jansen.

Deze uitbreidingen geven invulling aan zogenaamde ‘fuzzy matching’. Een wens die door veel van onze klanten al vaker is geuit. We hebben de aanpassingen uitvoerig getest. De verruiming van de matching leidt tot een minimale toename van matches, maar geven wel een betere invulling aan de verplichtingen van de Wwft omdat het een vermindering geeft van false negatives.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.