"Persbericht"

Schuldensituatie dertigers en twintigers zorgelijk

In de eerste helft van 2019 heeft 6,2% van de consumenten een betalingsachterstand op hun krediet. Dit is gelijk aan het percentage over 2018. In absolute aantallen steeg het aantal mensen met een betalingsachterstand de afgelopen 6 maanden met ruim 5.000 naar ca. 675.000. Ook steeg het totaal aantal mensen met een geregistreerd krediet. In totaal zijn er nu meer dan 10,9 miljoen mensen met een geregistreerd krediet. Dit blijkt uit de Kredietbarometer van Stichting BKR.

In absolute aantallen blijven we dus, zoals we ook in het laatste kwartaal van 2018 zagen, een lichte stijging zien van het aantal betalingsachterstanden.

Meer dan de helft van de betalingsachterstand binnen half jaar opgelost
Bijna 57% van de betalingsachterstanden wordt binnen een half jaar opgelost. Ruim 70% van de betalingsachterstanden is binnen een jaar hersteld. Dit is al enkele jaren redelijk stabiel. Kijken we langer terug, dan zien we hier een daling. In juni 2015 werd bijna 80% van de betalingen binnen een jaar opgelost.

Hoogste percentage betalingsachterstanden bij dertigers en twintigers
Het hoogste percentage betalingsachterstanden zit in de leeftijd tussen 31-40 jaar. Bijna 12% in deze leeftijdscategorie heeft een betalingsachterstand. Ten opzichte van het totaal aantal consumenten met betalingsachterstanden van 6,2% is dit erg hoog. Ook hebben meer dan 10% van de twintigers een betalingsachterstand. En van de nog jongere leeftijdscategorie van 18-24 jaar heeft al 8% een betalingsachterstand. Naarmate mensen ouder worden, daalt het percentage betalingsachterstanden.

Studielening is óók krediet
Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter Stichting BKR: “De schuldensituatie bij twintigers en dertigers is zorgelijk. Hieraan zie je dat jongeren al vroeg in de problemen komen. Willen we deze jongeren financieel beschermen, dan is het noodzakelijk om alle leningen goed in kaart te brengen. Dit is de enige manier om overkreditering te voorkomen. De BKR Kredietbarometer geeft slechts zicht op een deel van iemands schuldenpositie. Wij registreren bijvoorbeeld geen studieschulden. En dit terwijl deze voor veel jonge volwassenen de grootste financiële verplichting is. Gezamenlijk hebben zij voor bijna 22 miljard studieschuld. Dat is méér dan het uitstaande bedrag aan consumptief krediet. Uit onderzoek blijkt dat vier op de tien oud-studenten de studieschuld niet opgeeft bij het aanvragen van een nieuwe lening. Het feit dat de overheid de studieschuld niet wil registreren baart dan ook zorgen. Als samenleving moeten we niet de kop in het zand steken en ervoor zorgen dat zowel consumenten als kredietverstrekkers één totaaloverzicht hebben van alle uitstaande leningen en het betaalgedrag. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet in de schulden terecht komen.”

BKR Kredietbarometer
Stichting BKR publiceert twee keer per jaar de BKR Kredietbarometer. Hierin geeft BKR actueel inzicht in trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op de bij BKR geregistreerde contracten. Er is sprake van een betalingsachterstand zodra er drie maanden niet is betaald.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.