"Artikel"

In half jaar tijd wisten ruim 10.000 consumenten achterstand in te lossen

Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op hun hypotheek blijft dalen. Op 1 april 2019 hadden ruim 73.000 consumenten een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Een half jaar ervoor waren dit er nog bijna 80.000 en een jaar geleden zelfs nog bijna 86.000. Deze dalende trend is vooral te verklaren doordat mensen hun achterstand hebben ingelost. Ten opzichte van een half jaar geleden kwamen er namelijk bijna 3.800 nieuwe consumenten met een betalingsachterstand bij, maar wisten ruim 10.000 consumenten hun achterstand in te lossen. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van Stichting BKR.

Sinds juli 2015 daalt het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ten opzichte van een half jaar geleden daalde het aantal consumenten met een betalingsachterstand op hun hypotheek met ruim 8%. Dit is 1% hoger dan de daling van een half jaar geleden.

Peter van den Bosch, algemeen directeur van Stichting BKR: “Het is goed nieuws dat de achterstanden op dit moment dalen, maar er is ook reden tot zorg. Vorige week waarschuwde Vereniging Eigen Huis nog voor fraude bij nieuwe hypotheken. Nieuwe kredietnemers verzwijgen op grote schaal financiële verplichtingen die voorvloeien uit studieleningen. De hier uit voortkomende overkreditering zal uiteindelijk leiden tot hogere achterstanden en vergroting van de schuldenproblematiek”.

Door financiële verplichtingen inzichtelijk te maken, voorkomt BKR dat mensen méér lenen dan hun portemonnee toelaat waardoor ze nog verder in de schulden komen. Stichting BKR beschermt hiermee het financiële welzijn van 17 miljoen Nederlanders.

40% lost binnen een jaar de betalingsachterstand op

De meeste mensen doen er tussen de 7 en 12 maanden over om tot herstel van de betalingsachterstand te komen. 40% van de consumenten met een betalingsachterstand lukt het om deze achterstand binnen een jaar in te lossen.

De meeste betalingsachterstanden bevinden zich in de leeftijdscategorie 41-50 jaar. Ruim een derde bevindt zich in deze leeftijdscategorie. Ruim 20% van de hypotheekaanvragen vinden plaats in deze leeftijdsgroep (bron: Hypotheek Data Netwerk). “Een verklaring waarom de achterstanden in deze leeftijdsgroep hoog zijn, kan te maken hebben met het feit dat in deze leeftijdsgroep de kinderen (gaan) studeren maar ook relatief veel echtscheidingen plaatsvinden. Ook de impact van baanverlies zou een rol kunnen spelen”, aldus Van den Bosch.

BKR Hypotheekbarometer

Stichting BKR publiceert tweemaal per jaar de Hypotheekbarometer. Hierin geeft BKR inzicht in de trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op Nederlandse hypotheekcontracten. Er is sprake van een betalingsachterstand zodra minimaal drie termijnen van het hypotheekcontract niet betaald zijn. Als deze achterstand volledig is ingelopen, wordt de achterstandsmelding hersteld.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.