"Artikel"

Jaarlijks kloppen veertigduizend mensen aan bij het Leger de Heils. De meesten van hen hebben schulden. Volgens bestuursvoorzitter Cornel Vader onderschat Nederland dit probleem: “Schulden zijn vaak het begin van grotere problemen zoals verslaving en dakloos zijn en dat gaat mij aan het hart.

“Je kunt door pech, verkeerde keuzes of door omstandigheden alles kwijtraken. Het kan echt iedereen overkomen, daar ben ik van overtuigd. Ieder mens telt en moet mee kunnen doen in de samenleving. En daarom verdient iedereen een tweede, derde of vierentwintigste kans. Geldproblemen zijn het duwtje waardoor vaste grond onder de voeten van kwetsbare mensen verdwijnt. Zeker voor mensen die in wanhoop bij ons aankloppen is het vaak het begin van een kluwen langdurige problemen.”, stelt Vader. De gemiddelde schuldenlast van mensen die bij het Leger des Heils binnenkomt, ligt rond de dertigduizend euro. “Dat is een gigantisch bedrag, zeker als er geen inkomen is. Mensen komen daar nauwelijks uit.”

SAMENLEVING TE INGEWIKKELD

“Nederland heeft gelukkig een systeem van schuldhulpverlening en ik ben heel bij dat er vroeg problemen worden gesignaleerd als mensen nog thuis wonen. Dus dat gaat goed, maar wijkteams kunnen erger voorkomen. Wij zien dat de samenleving voor veel mensen aan de onderkant van onze maatschappij te ingewikkeld is. Veel van deze mensen hebben schulden. En het lukt ze niet om daar zelfstandig uit te komen. Schulden leiden tot sociale uitsluiting en leveren stress op wat weer invloed heeft op andere zaken. Vanwege je schulden kom je bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een eigen woning, voor huurtoeslag, voor toegang tot zorg. Het is een net waarin je verstrikt kan raken en als je daar geen tijdige en intensieve begeleiding bij kunt krijgen, dan kun je snel de hoop verliezen. Kwetsbare mensen verdienen onze zorg en aandacht en daarom ben ik voorstander van een dekkend landelijk netwerk van de informele schuldhulp. Dat je dus al iets doet, voordat officiële schuldhulpverlening optreedt.”

JONGVOLWASSENEN HEBBEN HET MOEILIJK

“De meeste financiële problemen zien we bij jongvolwassenen. Het is voor hen lastig om financieel zelfstandig te worden. Daarnaast weten we uit eigen onderzoek dat 38% van de mensen die bij ons bekend zijn met schulden geen speciale hulp krijgt. Deels onttrekken deze mensen zich aan hulp, maar er liggen ook veel hindernissen op de weg naar hulpverleners. Gemeenten zijn bijvoorbeeld niet toegankelijk of flexibel genoeg.”

TOEGANKELIJKHEID GEMEENTEN

“Hulp vragen is niet eenvoudig voor deze mensen. Vaak begrijpen zij onze samenleving niet terwijl gemeenten ingewikkelde procedures hebben. Het is bijna een specialisme op zich om deze groep naar hulp toe te begeleiden. Grote steden doen het beter dan gemeenten in de provincie, maar er valt hier veel te winnen. Toegegeven, gemeenten hebben al veel op hun bordje, maar het helpt deze specifieke doelgroep als het minder zoeken is.”

VEREENVOUDIG TOESLAGEN

“Stop met het rondpompen van geld. Vereenvoudig alle vormen van toeslagen voor bijvoorbeeld huurtoeslag en kindertoeslag. Mensen die geen financieel overzicht kunnen houden, worden hiervan de dupe. Een zeer sterke vereenvoudiging leidt tot aanzienlijke verbetering van de zekerheid die mensen hebben aan de onderkant hebben. Dat geeft hen de broodnodige rust om hun andere problemen op te lossen.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.