"Artikel"

Een negatieve BKR-registratie verhindert mensen soms onterecht om een krediet te krijgen. “Kijk daarom verder dan de koude cijfers en beoordeel ook de kans dat kredietnemers een achterstand wél voldoen”, stelt Bart de Boer, Chief Risk Officer bij BNP Paribas Personal Finance. Hij is namens BNP Paribas Personal Finance panellid in de expert user group. Dit panel adviseert Stichting BKR vanuit de praktijk.

Het komt volgens De Boer nog te veel voor dat een kredietwaardig persoon vanwege een negatieve BKR-registratie uit het verleden onterecht geen krediet kan krijgen. Hij ziet hier ook een belangrijke rol weggelegd voor banken: “Die moeten verder kijken dan alleen de statistische gegevens op basis waarvan een machine een beslissing neemt, maar BKR kan ook helpen door te kijken naar de kans dat een achterstand wel wordt voldaan”, aldus de Boer.

JUISTE INSCHATTING

“Kredietverleners kunnen geautomatiseerd steeds meer data over een kredietvrager achterhalen, maar het gevaar bestaat dat er straks bij een inschatting van kredietwaardigheid niet verder wordt gekeken dan deze cijfers. Gedreven door een vergaande kostenbesparing wordt het gros van de kredietbeslissingen genomen gebaseerd op algoritmen van statistische modellen, maar schakel het gezonde verstand niet uit.” Als een klant een negatieve BKR-registratie heeft gehad, komt die soms jarenlang niet meer in aanmerking voor een hypotheek. Denk aan iemand die vijf jaar terug een achterstand had van een paar tientjes omdat hij het als student krap had en te laat heeft betaald. Nu heeft deze persoon een stabiel leven. Hij is getrouwd, heeft kinderen en wil fatsoenlijk wonen, maar kan vanwege die negatieve registratie geen hypotheek krijgen. Zo kan data een grote weerslag hebben en moeten kredietverstrekkers zoals BNP Paribas Personal Finance verder kijken dan de cijfertjes. De ‘echte’ situatie van de klant en zijn wil en mogelijkheid om een lening terug te betalen zijn hier van groot belang. Des te meer er volledig geautomatiseerd wordt gekeken of iemand in aanmerking komt voor uitzicht kunnen krijgen. Deze mensen worden steeds vaker geautomatiseerd uitgesloten van financiering. En dat terwijl veel van deze aanvragers in de praktijk prima een lening kunnen dragen. Het is daarom aan ons als bank de taak om goed naar de daadwerkelijke, persoonlijke financiële omstandigheden van een aanvrager te kijken.”

SCOREKAART

“Het BKR berekent via een scorekaart de kans dat een aanvrager van een lening stopt met betalen. Het zou goed zijn als er ook een scorekaart komt die aangeeft wat de kans is dat iemand een ontstane achterstand alsnog voldoet. Dat is net een andere invalshoek dan het buiten de deur houden van slechte betalers. Met zo’n extra scorekaart kan je het kaf nog beter van het koren scheiden. We moeten voorkomen dat een grote groep op voorhand wordt uitgesloten.”

EXPERT USER GROUP

“In mijn rol als panellid heb ik deze kwestie voorgelegd. Dit panel adviseert BKR vanuit de praktijk en heeft deze kwestie voorgelegd. Gelukkig deelt BKR onze zorg. wat dat betreft is BKR een betrouwbare partner waar we goed een krediet, des te groter is het gevaar dat er een hele groep mensen wordt uitgesloten op basis van data. 1,5 miljoen huishoudens heeft betalingsproblemen. Wij zien dat huishoudens die in financiële problemen zitten met een herfinanciering van hun schulden weer mee kunnen samenwerken. Als internationale bank zien we dat kredietregistratie in veel andere landen slechter is geregeld en is er in Nederland geen reden tot klagen.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.