"Artikel"

De aanbieders van consumptief krediet leveren volgens voorzitter Martin Aalders van Vereniging van Financieringsondernemin- gen in Nederland (VFN) een belangrijke bijdrage aan een goed leenklimaat en voorkomen problematische schulden door kredietverlening steeds beter. BKR speelt hierbij een centrale rol.

De Vereniging van Financieringsondernemin- gen in Nederland is de belangenvereniging van kredietaanbieders in Nederland. VFN-leden zijn over het algemeen dochterondernemingen van algemene banken, zelfstandige financie- ringsmaatschappijen en autofinanciers. In de meeste gevallen richten de leden zich op het verstrekken van consumptief krediet.

“De VFN heeft als doelstelling om het leenklimaat in Nederland gezond te houden. Dat is belangrijk, want een goed leenklimaat beschermt de consument en stimuleert tegelijkertijd de economie en de vooruitgang.

Neem autofinanciering en ‘private lease’ dat het voor meer mensen mogelijk maakt om over te stappen naar een nieuwe zuiniger of een elektrische auto. Zonder die mogelijkheid zou ons wagenpark minder snel verduurzamen. Natuurlijk, er valt nog veel te winnen als het gaat om bewust lenen. Het is belangrijk dat een lening aansluit bij het leendoel en de consument niet langer dan nodig een lening benut. VFN wil daarom nog nadrukkelijker bewust lenen bevorderen. Bij het afsluiten van het krediet, maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst”, verklaart Martin Aalders, voorzitter van VFN.

BEWUST LENEN BEVORDEREN

“Ik vind dat wij het juist in Nederland uitstekend geregeld hebben. Anders dan in andere landen maken wij een hele specifieke berekening om aan te tonen of iemand wel of niet voldoende maandelijks overhoudt om een lening te kunnen verstrekken. We hebben een systematiek die ervoor zorgt dat er een hele specifieke inkomsten- en lastentoets wordt gedaan waar in detail de ruimte wordt berekend, voordat een lening aan iemand wordt verstrekt. Daar heeft BKR een centrale rol in. Dankzij BKR zien we hoeveel geld deze consument aan leningen besteedt. Of deze persoon achterstallig is of juist goed betaalgedrag heeft. Met deze informatie wordt nauwkeurig bepaald of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een lening. Pas daarna kan en mag een aanbod worden gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee de positie van de klant daadwerkelijk versterken en de consument behoeden voor overkreditering. Met deze inkomsten- en lastentoets zetten we inkomsten en lasten tegen elkaar af. Er wordt rekening gehouden met kosten voor levensonderhoud en dergelijke. Zo geven we een adequate invulling aan het voorkomen van overkreditering.”

GEDRAGSCODEN

“Daarvoor is de VFN Gedragscode onmisbaar. Alle maatschappijen die in Nederland financieringen verstrekken, zijn verplicht zich hieraan te houden. Het kan dus nooit zo zijn dat bij een maatschappij een krediet niet kan worden verstrekt en bij een andere maatschappij wel. De Gedragscode waarborgt verder dat de consument altijd een krediet krijgt aangeboden dat aansluit bij de financiële situatie en bestedingsdoel. Natuurlijk is het wel zo dat een maatschappij zelf productvormen en voorwaarden bepaalt. Dat kan dus onderlinge verschillen opleveren, maar het antwoord op de vraag of een consument een lening mag krijgen, is overal hetzelfde. Dankzij onze code ontstaat eenduidigheid voor iedereen.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.