BKR Know Your Customer met PEP

Met PEP controleer je of iemand een ‘Politically Exposed Person’ (PEP) is. Ofwel een belangrijk politiek persoon. Als organisatie wil je weten met wie je zaken doet, ‘Know Your Customer (KYC). Je wilt immers geen klantrelatie aangaan met iemand die misbruik kan maken van je financiële diensten. Denk aan geld witwassen, terrorismefinanciering en fraude. In het kort:

  • Je krijgt een objectief en actueel beeld of je potentiële klant een belangrijk politiek persoon is.
  • Je geeft hiermee invulling aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en je zorgplicht.
  • Je kunt PEP ook periodiek uitvoeren voor al je klanten om invulling te geven aan de wettelijke eisen.

Risico’s voorkomen

Het doel van PEP is het in kaart brengen van mogelijke risico’s. Eén van de indicatoren die leidt tot een hoger risico is of iemand een belangrijk politiek persoon is. De Financial Action Task Force (FATF) heeft vastgesteld dat een financiële instelling een bijzonder hoog risico loopt bij het aangaan van een zakelijke relatie met zo’n persoon. Als je weet dat iemand een belangrijk politiek persoon is, ben je verplicht om een verscherpt onderzoek uit te voeren en daarmee een risicoclassificatie te bepalen voor deze persoon.

Welke bron gebruiken we?

Voor BKR PEP gebruiken we de LexisNexis lijst.

BKR PEP voor jouw organisatie

BKR PEP is er voor alle organisaties, die voordat zij een zakelijke relatie aangaan, willen weten of iemand een politiek prominent persoon is. Of voor organisaties die vanuit de Wwft verplicht zijn om dit in kaart te brengen.