BKR Know Your Customer met Insolventie

intro

Insolventie maakt inzichtelijk of iemand te maken heeft (gehad) met faillissementen, surseances van betaling of in de schuldsanering zit. Daarvoor raadpleeg je het openbare Centraal Insolventieregister (CIR). In het CIR houden de verschillende rechtbanken gegevens bij over faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen. Je ziet ook of iemand is toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) ofwel of hij in een wettelijk schuldsaneringstraject zit of heeft gezeten. In het kort:

  • Je krijgt een objectief en actueel beeld of je potentiële klant te maken heeft (gehad) met een faillissement, schuldsanering of surseance van betaling.
  • Je kunt Insolventie ook periodiek uitvoeren voor al je klanten om invulling te geven aan ‘Ken je klant’ en je zorgplicht.

Risico’s beoordelen

Het doel van Insolventie is het in kaart brengen van mogelijke risico’s. Insolventie helpt je om te beoordelen of iemand insolvent is (geweest).

Insolventie voor jouw organisatie

Insolventie is er voor alle organisaties, die voordat zij een zakelijke relatie aangaan, inzage willen hebben in faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.