Artikel

Tiel, 14 augustus 2023 - Ondanks herhaald aandringen door BKR, ontbreekt bij consumenten elk perspectief dat de curator van het failliete Direct Pay Services (DPS) aan de slag gaat met de actualisering van hun registraties bij Stichting BKR (BKR). Om die reden kondigt Stichting BKR vandaag aan om de door DPS bij BKR geregistreerde kredietportefeuille per 1 september a.s. tijdelijk uit het kredietregister te nemen en veilig te stellen in een aparte en niet voor externen toegankelijke omgeving.

Al langere tijd achterstallig beheer door DPS op kredietregistraties
Verschillende registraties en coderingen in het BKR-register zijn al langere tijd niet meer actueel door achterstallig beheer door DPS. Het betreft circa 21.500 geregistreerde lopende kredieten en circa 4.500 beëindigde kredieten. Hierdoor lopen consumenten onterecht de kans om gehinderd te worden bij de aanvraag van nieuwe financieringen. BKR heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een eerder stadium al geïnformeerd over het faillissement en het belang dat de curator invulling geeft aan de registratieverplichtingen.

Ingrijpende en uitzonderlijke maatregel
Deze afzondering – inclusief de registraties waarvoor reeds verwijderverzoeken zijn ingediend – houdt in dat deze verouderde kredietregistraties dus tijdelijk niet meer zichtbaar zijn voor andere kredietaanbieders. Alle kredietverstrekkers hebben een zorgplicht en kunnen door deze afzondering in bepaalde gevallen het betaalgedrag uit het verleden tijdelijk niet optimaal verifiëren bij BKR.

Door de registers van BKR wordt overkreditering zo goed als mogelijk vermeden, en wordt voor kredietverstrekkers het risico op wanbetaling beperkt. Hierdoor zijn kredieten voor zo veel mogelijk consumenten toegankelijk en betaalbaar. Hierbij wordt er continu gezocht naar de juiste balans tussen het belang van het collectief (de samenleving) en het individu. In deze zaak ziet BKR zich genoodzaakt het belang van de betrokken consumenten te laten prevaleren.

Zodra zich een nieuwe beheerder voor deze kredietportefeuille aandient, wordt met deze beheerder afgestemd hoe deze invulling gaat geven aan de kredietregistratie.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.