Artikel

Tiel, 21 augustus 2023 - Per vandaag is de door Direct Pay Services (DPS) bij Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerde kredietportefeuille uit het kredietregister genomen en veilig gesteld in een aparte en niet voor externen toegankelijke omgeving. Deze afzondering is tijdelijk en houdt in dat deze verouderde kredietregistraties dus tijdelijk niet meer zichtbaar zijn voor andere kredietaanbieders en voor desbetreffende consumenten.

Waarom deze maatregel?
De maatregel is ingegeven door het feit dat ondanks herhaald aandringen door BKR, bij consumenten elk perspectief ontbreekt dat de curator van het failliete DPS aan de slag gaat met de actualisering van hun registraties bij BKR. Het betreft ruim 25.000 geregistreerde lopende kredieten en beëindigde kredieten, inclusief de registraties waarvoor reeds verwijderverzoeken bij BKR zijn ingediend.
Deze maatregel is uitzonderlijk, omdat kredietverstrekkers door deze afzondering in bepaalde gevallen het betaalgedrag uit het verleden tijdelijk niet optimaal kunnen verifiëren bij BKR.

Zodra zich een nieuwe beheerder voor deze kredietportefeuille aandient, wordt met deze beheerder afgestemd hoe deze invulling gaat geven aan de kredietregistratie.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.