Registers

Wij verzamelen en beheren gegevens over kredieten, betalingsachterstanden en schuldhulp van personen van 18 jaar of ouder. Dat doen we in deze drie registers. Deze data zijn betrouwbaar, feitelijk, onbewerkt en herleidbaar naar de bron.

Kredietregister

In het kredietregister ontvangen, ordenen en beheren we kredietgegevens van consumenten. We registreren algemene informatie over door hen afgesloten kredieten en of zich bijzonderheden, zoals betalingsachterstanden, hebben voorgedaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om persoonlijke leningen, private leaseauto’s en mobiele telefoons op afbetaling. 

Bent u een kredietaanbieder? Dan bent u als aanbieder verplicht de door u verstrekte kredieten te registeren in het kredietregister. U kunt daarnaast in dit register zien of iemand een krediet heeft en wat diens betaalgedrag is. Zo krijgt u een goed beeld van iemands financiële situatie. 

Het kredietregister helpt ook gemeenten om een beter beeld te krijgen van de financiële situatie van hun inwoners, wat van belang is voor het opzetten van effectieve schuldhulptrajecten.

Schuldhulpregister

In het schuldhulpregister verzamelen we de gegevens van inwoners die minnelijke schuldhulpverlening van hun gemeente krijgen. Zij krijgen ondersteuning bij hun financiële problemen en het terugbetalen van hun schulden.

Als een gemeente aansluit op het schuldhulpregister, dan bestaat ook de mogelijkheid tot inzage in het kredietregister. 

Het schuldhulpregister helpt ook kredietaanbieders om een beter beeld te krijgen van de financiële situatie van hun (potentiële) klanten. Zij worden via het schuldhulpregister geïnformeerd over het feit dat schuldhulp wordt verleend.

Informatie voor gemeenten

Vroegsignaleringsregister (Vindplaats van Schulden VPS)

In het vroegsignaleringsregister verzamelen we via ons platform Vindplaats van Schulden (VPS) signalen over mensen met betalingsachterstanden bij vaste lasten partners, zoals zorgverzekeraars, verhuurders van woningen en nutsbedrijven.

Bent u een vaste lasten partner? Dan heeft u een belangrijke rol bij het voorkomen van problematische schulden bij uw klanten. Heeft uw klant een betalingsachterstand, dan dient u eerst zelf de openstaande vordering te innen (sociaal verantwoord incasso). Pas als u zich heeft ingespannen om de vordering voldaan te krijgen, bent u verplicht dit signaal via het platform Vindplaats van Schulden in een vroeg stadium aan uw gemeente door te geven.

Werkt u bij een gemeente? Dan bent u er dankzij de signalen in VPS tijdig bij als inwoners een betalingsachterstand krijgen.

 

Heeft u nog vragen?

Openingstijden

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur.

Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag. Bel ons op 088 - 150 2600 of stuur een bericht via het contactformulier. We reageren zo snel mogelijk.

Contact