Het verhaal van BKR

Sinds 1965 werken we aan een financieel gezond Nederland. Op deze pagina ziet u hoe we hiermee zijn begonnen én hoe we dat vandaag nog altijd doen.

Alle Nederlanders een gezond financieel huishouden en zo weinig mogelijk mensen met problematische schulden. Dat is ons doel. Als je je geldzaken op orde hebt, zorgt dat voor rust en een gevoel van vrijheid. Het stelt iedereen in staat om deel te nemen aan het financiële en sociale verkeer.
Wij zijn ervan overtuigd dat objectieve data over kredieten, betalingsachterstanden, schuldhulpverlening en fraude noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken. We zetten ons daarom dagelijks in om deze data te verzamelen en om van daaruit betrouwbare signalen te genereren voor wie met ons aan ditzelfde doel werkt: voor financieel welzijn en financiële inclusiviteit in de Nederlandse samenleving.

Sinds 1965
Al sinds 1965 draagt BKR bij aan een stabiele basis onder het financiële verkeer in Nederland. Betrouwbare informatie over betaalgedrag werd sinds de jaren zestig noodzakelijk voor kredietverstrekkers om kredietrisico's bij consumenten beter te kunnen inschatten en het lenen van geld betaalbaar en toegankelijk te houden. Later werden ook data over fraude, schuldhulptrajecten en betalingsachterstanden bij nutsbedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties geregistreerd. In elk Europees land bestaat er tegenwoordig een organisatie voor kredietregistratie.

Onafhankelijk, betrouwbaar en zonder winstoogmerk
Het kredietregister, schuldhulpregister en vroegsignaleringsregister van BKR zijn dé betrouwbare plekken waar privacygevoelige financiële gegevens van alle Nederlanders worden opgeslagen. Als stichting zijn we onafhankelijk en hebben we geen winstoogmerk. De data in onze registers zijn veilig, onafhankelijk en altijd herleidbaar tot de bron. Hierdoor kunnen kredietverstrekkers, gemeenten en de hele samenleving op ons vertrouwen, bouwen en voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.