Externe Verwijzings Applicatie (EVA)

De Externe Verwijzings Applicatie (EVA) is het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van de NVB en de VFN. Het verbindt de frauderegisters van de aangesloten organisaties met elkaar. BKR stelt haar infrastructuur en diensten beschikbaar voor de gegevensuitwisseling tussen de leden van de NVB en VFN.

Naast de producten en diensten die BKR zelf voert ter voorkoming van fraude, leveren we ook een belangrijke bijdrage aan het zogeheten Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen dat door financiële instellingen wordt ingezet voor de waarborging van de veiligheid en integriteit van de financiële sector en de aanpak van sector gerelateerde criminaliteit, waaronder fraude.

BKR faciliteert inmiddels al meer dan 25 jaar het zogenoemde EVA-systeem. EVA staat voor Externe Verwijzings Applicatie en omhelst en faciliteert fraudepreventie met betrekking tot onder meer betaalproducten, consumptief krediet en hypotheek gerelateerde fraude) raadplegingen en registraties. Het EVA-systeem maakt het mogelijk voor financiële instellingen om medewerkers of klanten nader te onderzoeken op fraude.

De toets is een essentieel en kritisch onderdeel van het onboardingsproces van nieuwe klanten van financiële instellingen. Jaarlijks faciliteert BKR ruim 36 miljoen toetsingen die worden uitgevoerd in het EVA-systeem.

De regels en waarborgen met betrekking tot het Waarschuwingssysteem zijn vastgelegd in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Klik hier om het te lezen.