Artikel

Een consument afsluiten van energie: niemand zit daarop te wachten. Het is dan ook niet vreemd dat al jaren wetten en afspraken bestaan over het versturen van berichten over betalingsachterstanden en dreigende afsluiting van bijvoorbeeld energie of water. Met de stijgende invloed van vroegsignalering bleken de regels niet meer helemaal goed te passen. Per 1 april zijn de regels aangepast. In het komende nummer van Inzichtelijk gaan we dieper op de materie in. Martin Neef (Vattenfall) en Ellen Hennekens (NVVK, Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) brengen duidelijkheid in de complexe materie.

Het verplicht afgeven en opvolgen van signalen rond een voorgenomen afsluiting van water of energie of een huisuitzetting is niet nieuw. De Wet-Wijn, genoemd naar toenmalig minister Joop Wijn van Economische Zaken (2006), had dat al vastgelegd. Martin Neef is manager Tijdig Betalen bij Vattenfall. “Met de Wet-Wijn probeerden we afsluiting te voorkomen, waarin ook nog regels bestonden als hoe vaak je een herinnering moest sturen en wat je inspanningsverplichting was om afsluiting te voorkomen”, vertelt hij.

Wet Wijn
Volgens de Wet-Wijn werd een gemeente vlak voor een afsluiting bericht en vervolgens waren er dan nog twee weken om daarop actie te ondernemen. Dat was nogal kort. Het Landelijk Convenant Vroegsignalering (LCV) werd gebaseerd op de verplichting van energiemaatschappijen om de gemeentelijke schuldhulpverlening tijdig in te lichten, waarna de gemeente ook verplicht was om de signalen op te volgen. “Maar we liepen er tegenaan dat we volgens de afspraken maar één keer een signaal naar de gemeente mochten versturen. Als dat dus een vroeg signaal was, konden we daarna niet nogmaals een signaal versturen als crisissignaal, voor een eventuele afsluiting”, vertelt Martin Neef.

Aanpassing
Per 1 april van dit jaar zijn de regels rondom afsluitsignalen aangepast. Dat gebeurde op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de NVVK en de gezamenlijke energieleveranciers. De regels zijn nu:
• Een energiemaatschappij kan drie herinneringen met nakomingstermijn van 14 dagen versturen;
• Het aanbieden van een redelijke en passende betalingsregeling;
• Wijzen op mogelijkheid schuldhulpverlening;
• Aanbieden om met toestemming gegevens te delen met de gemeente;
• Een uiterste inspanning tot persoonlijk contact, zo nodig herhaaldelijk en via verschillende kanalen.

Per 1 april is beëindiging van het energiecontract niet meer mogelijk voordat deze stappen zijn doorlopen. Ook zijn de regels voor het versturen van meldingen vanuit de energiemaatschappij naar de gemeente aangepast. Ellen Hennekens van de NVVK: “In de oude regeling kon een energiemaatschappij een consument twee weken van tevoren een betalingsherinnering sturen, al ging het om twee tientjes, en na die twee weken het contract ontbinden als er niet was betaald. Zelfs al ging een gemeente er nog op af. De wet bood niet genoeg bescherming. De stappen voor sociale incasso zijn nu dus flink verzwaard.”

Vroegsignalering
Vroegsignaleringssystemen als VPS (Vindplaats van Schulden) is met deze aanscherping van de regels belangrijker geworden. Crisissignalen (in het geval van energie een ‘eindeleveringsmelding’, en daarmee een dreigende afsluiting van gas en elektriciteit) worden duidelijker in het signaal weergegeven.

In het BKR-magazine Inzichtelijk van eind juni staat een uitgebreid artikel over dit onderwerp.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.