Artikel

Recent was de uitgave van de BKR Monitor, in voorgaande jaren bekend als de Schulden Monitor. Een belangrijk document voor onze stakeholders, deelnemers, het financieel welzijn van Nederland én voor Stichting BKR zelf. Een kleine vooruitblik.

In voorgaande jaren presenteerde BKR de bekende Schulden Monitor. Dat gebeurt dit jaar opnieuw, maar wel onder een andere naam: BKR Monitor. We werken nu namelijk met andere uitgangspunten dan voorheen, ze zijn meer in lijn met de manier waarop in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) geregistreerd wordt. Waar we in voorgaande edities nog uitgingen van het contract, gaan we nu uit van een persoon met een contract als we een krediet registreren. Dat betekent ook dat de cijfers in deze nieuwe BKR Monitor iets verschillen met de cijfers van de voorgaande jaren.

Hoge prijzen en dito inflatie
In de nasleep van de coronacrisis van de afgelopen jaren en met stijgende prijzen en hoge inflatie van het afgelopen jaar, was vooraf de verwachting dat dit op enigerlei wijze terug te zien zou zijn in onze cijfers. Hoewel er enkele opvallende ontwikkelingen zijn, laten de cijfers geen rampspoed zien. Het aantal betalingsachterstanden én schuldregelingen neemt verder af en volgt daarmee de trend die al enkele jaren zichtbaar is. Ook het aantal consumptieve kredieten neemt af en ook dat is in lijn met de ontwikkeling die al enige jaren gaande is.

Zo volledig mogelijk
Tegelijkertijd constateren we in deze BKR Monitor dat de cijfers die wij presenteren betrouwbaar, representatief en zo volledig mogelijk zijn. BKR registreert echter niet alle kredieten. Het integrale informatiebeleid wordt verder versterkt als BKR tevens inzicht zou hebben in studieleningen via DUO, leaseproducten (met uitzondering van Private autolease van NVA) en hypotheken zijn voorbeelden van kredieten die niet worden geregistreerd. Daar komen dan nog constructies van het type Buy Now Pay Later en allerlei abonnementen bij; vooral jongeren zijn voor deze zaken vatbaar. Daarmee wordt ook duidelijk dat het speelveld steeds meer spelers krijgt. En dus ook dat juist dan een centraal punt in het registreren zo belangrijk is om consumenten en kredietverstrekkers in bescherming te nemen tegen stapeling van kredieten en daarmee tegen overkreditering.

Opvallend
Een paar opvallende zaken dan. De betalingsachterstanden daalden.  Een stijging zagen we juist bij de achterstanden die onder het kopje ‘restschuld hypotheek’ vallen. Dit zijn mensen die hun hypotheek niet langer konden opbrengen, hun huis tegen een lage prijs met een restschuld hebben moeten verkopen en waar mogelijk deze restschuld opnieuw gefinancierd hebben. Een kwetsbare groep, want behalve de aflossing van deze financiering hebben ze uiteraard ook nieuwe woonlasten.

Naar de BKR Monitor 2022

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.