Artikel

Know Your Customer (KYC) is een product van Stichting BKR dat deelnemers helpt om te weten wie hun klant is. Op die manier voorkom je fraude in het financieel verkeer en verminder je het risico daarop. Via KYC checken we in drie registers of je klant betrokken is bij een faillissement en helpen we met het compliant zijn van je organisatie aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctieregelgeving. Productowner Jordy Broekman van Stichting BKR gaat dieper op KYC in.

Kun je kort het belang uitleggen van KYC voor deelnemers?
Broekman: “Bedrijven zoals kredietverstrekkers, maar ook notarissen moeten voldoen aan KYC-wetgeving. Ze moeten weten wie hun klanten zijn en met wie ze zakendoen om te voorkomen dat geld wordt witgewassen, wordt gebruikt om terrorisme te financieren of transacties worden gedaan in strijd met internationale sanctiewetgeving. Met BKR KYC bieden we drie registers aan om klanten te checken. Dit helpt bedrijven om aan de Wwft-eisen een sanctiewetgeving te voldoen. Ook willen bedrijven weten of klanten betrokken zijn bij een faillissement.”

Wat zijn die drie registers?
“Met het PEP-register (Politically Exposed Persons) controleer je of iemand een zogenoemde prominent publieke functie heeft. Politiek prominente personen moeten in het kader van de Wwft aan een verscherpt onderzoek worden onderworpen.  Als tweede hebben we het Sanctieregister met personen die gesanctioneerd zijn. Wij importeren lijsten van allerlei landen wereldwijd en zetten die in ons register. Volgens de Sanctiewet mag je geen zakendoen met iemand die op zo’n sanctielijst staat. Het derde register is het Insolventieregister. Dit staat in Wwft en de Sanctiewet. Het Centraal Insolventieregister bevat de gegevens uit het rechterlijke vonnis van rechtszaken over faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. Het is geen actief register van mensen die in de schuldsanering zitten. Er was vanuit onze deelnemers vraag naar een check op dit register. Je kunt nu met één vraagbericht alle drie registers checken.”

Is dit een nieuw product?
“Nee, het bestaat al een aantal jaar en maakt deel uit van ons totale portfolio, waaronder het CKI (kredietregister), schuldhulpregister en Vindplaats van Schulden (vroegsignaleringsregister).”

Voor wie is het met name bedoeld?
“Natuurlijk voor kredietverstrekkers, maar ook voor financiële dienstverleners, notarissen en andere bedrijven. Denk ook aan woningverhuurders, die moeten checken of een aspirant-huurder gesanctioneerd is. KYC is ook beschikbaar voor bedrijven die niet zijn aangesloten op het kredietregister, maar die hun (potentiële) klanten en zakenrelaties wel willen checken op de KYC-registers.”

Hoe maak je gebruik van KYC?
“De toetsing zelf kan op twee manieren. Allereerst via ons portaal: je vult een webformulier in, die dien je in en je krijgt direct een antwoord. Of je maakt gebruik van een API (Application Programming Interface), zodat je het ook vanuit je eigen administratiesysteem kunt checken. Dat is een populaire optie en werkt razendsnel.”

Hoort deze dienst bij BKR thuis?
“Zeker. Een van de doelen van BKR is het voorkomen van fraude in het financieel verkeer. Daar draagt dit product zeker aan bij.”

Je noemde al ontwikkelingen bij het up-to-date houden van de data. Zijn er meer ontwikkelingen?
“Je kunt je complete klantenbestand aanleveren, zodat wij dat kunnen checken in onze actuele registers. En meer proactief werken: zodra een van de registers geüpdatet wordt, willen we checken of de bestanden van onze klanten nog voldoen. Maar dat is een verdere doorontwikkeling waar we nog mee bezig gaan.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.