"Artikel"

Altijd goed om over de grenzen te kijken. Anders gezegd: hoe zijn de zaken rond kredietregistratie in Duitsland geregeld? Schufa, de Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, is de belangrijkste instantie van Duitsland op dit gebied. Wat doet Schufa precies? 

Kort gezegd verzamelt Schufa gegevens van burgers, zodat zij kunnen bewijzen dat ze solvabel zijn op momenten dat dat nodig is. Schufa is een particuliere onderneming, waarin spaarbanken een belang van ongeveer 26% hebben. De contractuele partners van Schufa ontvangen van de instelling informatie over de kredietwaardigheid van consumenten. Net als andere kredietinstellingen werkt Schufa volgens strikte voorschriften als het gaat om gegevensbescherming.  

Gegevens verzamelen 
Schufa verzamelt persoonlijke gegevens en informatie die door contractuele partners wordt gemeld, zoals de opening van een bankrekening, afgifte van een creditcard of het afsluiten van een kredietovereenkomst. Ook registreert Schufa uit openbare registers en officiële mededelingen én wanbetalingen of gerechtelijke dwangmaatregelen. Zoals gezegd horen (spaar)banken tot de contractuele partners, maar ook postorderbedrijven en bijvoorbeeld aanbieders van abonnementen, zoals mobiele telefonie. Opvallend is dat ook particulieren, zoals verhuurders, informatie kunnen krijgen.  

Verschillen 
Tot zover loopt de parallel met BKR in Nederland redelijk gelijk op. Toch zijn er ook verschillen. Schufa is wettelijk verplicht om iedere burger eens per jaar op verzoek een eigen verklaring te verstrekken, zodat consumenten kunnen weten welke informatie wordt opgeslagen en wordt doorgegeven. Dit gratis overzicht is niet hetzelfde als het Schufa-kredietrapport. Het kredietrapport is om te beginnen niet gratis en geeft consumenten informatie waarmee zij hun kredietwaardigheid naar zakelijke partners kunnen aantonen. Zeker, de kredietwaardigheid kan snel veranderen. Reden waarom verhuurders en andere zakelijke dienstverleners vaak een maximum geldigheid aan het kredietrapport verbinden. Het kan ook zijn dat de informatie onjuist is, denk aan een gemelde betalingsachterstand die inmiddels is rechtgezet. Als de opgeslagen informatie aantoonbaar onjuist is, wordt het gecorrigeerd.  

Schufa score 
Opvallend is dat Schufa werkt met een score, die dan ook de ‘Schufa-score’ wordt genoemd. Deze score komt tot stand via een statistische procedure. Schufa en andere kredietbureaus bepalen aan de hand van betalingsgerelateerde informatie de kredietwaardigheid van een consument. Zo krijgen partnerbedrijven een inschatting van de risico’s die zij lopen bij het afsluiten van een contract met de betreffende consument. Andersom kunnen consumenten informatie opvragen over de kredietwaardigheid van bedrijven, maar dit is niet gratis.  

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.