"Persbericht"

Tiel, 13 april 2021 - Ruim 39 duizend Nederlanders hadden eind 2020 een betalingsachterstand van minimaal 3 maanden op hun eigenwoninghypotheek. Eind 2019 waren dit er nog meer dan 49 duizend. Dit is een afname van ongeveer 20%. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van Stichting BKR, een rapport dat inzicht geeft in het aantal betalingsachterstanden en restschulden op eigenwoninghypotheken in Nederland. Het aantal preventieve betalingsregelingen is sinds het begin van de coronapandemie sterk toegenomen.

Piek preventieve betalingsregelingen
Het aantal mensen met een preventieve betalingsregeling is sinds het begin van de coronapandemie sterk gestegen. Kredietaanbieders hebben afspraken gemaakt met hun klanten om financiële problemen door de coronapandemie waar mogelijk te voorkomen. Eind maart waren er 300 preventieve betalingsregelingen van tenminste vier maanden overeengekomen. Eind september was dit gestegen tot bijna 2.500. Een groot deel van deze regelingen is inmiddels beëindigd. Eind 2020 liepen er nog ruim 1.100 preventieve betalingsregelingen op eigen woninghypotheken. Het aantal betalingsregelingen na een betalingsachterstand van minimaal drie maanden daalde in dezelfde periode van ruim 6.200 eind 2019 naar ruim 5.600 eind 2020.

“Preventieve betalingsregelingen hebben veel problemen voorkomen
Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR: “Het is positief dat kredietaanbieders voor een groot aantal mensen aan het begin van de coronapandemie een preventieve betalingsregeling heeft getroffen. In deze onzekere tijd zijn veel mensen hierdoor uit de financiële problemen gebleven. Wel moeten we er rekening mee houden dat het aantal mensen met een betalingsachterstand op zijn eigenwoninghypotheek in de toekomst alsnog kan toenemen.

Aantal mensen met restschuld stijgt
Het aantal mensen met een restschuld is toegenomen. Dit is opvallend, omdat de woningprijzen stegen in deze periode. Eind 2019 hadden ruim 20.000 mensen een restschuld na de verkoop van een woning. Eind 2020 waren dit er ruim 21.000. Dit is een stijging van bijna 5%. De restschulden stijgen in bijna alle leeftijdscategorieën. Alleen bij mensen in de leeftijdscategorie van 25 t/m 40 jaar daalt het aantal restschulden.

Over de Hypotheekbarometer
Stichting BKR publiceert twee keer per jaar de Hypotheekbarometer. Met de Hypotheekbarometer geeft BKR inzicht in trends en ontwikkelingen en een actueel beeld van het aantal mensen in Nederland met een betalingsachterstand of een restschuld op de hypotheek van zijn eigen woning. Op deze manier wil Stichting BKR een bijdrage leveren aan het inzicht in het financieel welzijn van Nederland. Download hier de Hypotheekbarometer.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Davina, manager communicatie bij Stichting BKR, via p.davina@bkr.nl of 06 51 00 39 07.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.