"Artikel"

Voor de zomer verscheen het maatschappelijk jaarverslag van Stichting BKR, waarin wordt teruggeblikt op ‘coronajaar 2020’. Ook wordt vooruit gekeken naar 2021, dat inmiddels alweer ruim over de helft is. Bestuursvoorzitter Peter van den Bosch maakt alvast een voorzichtige tussenbalans op, aan de hand van enkele steekwoorden.

Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)  
“Van een mainframe naar de Cloud. Nagenoeg keurig volgens schema en binnen het budget dat we ervoor hadden uitgetrokken, hebben we de afgelopen jaren met het CKI op automatiseringsgebied een enorme moderniseringsslag gemaakt. Alle kredietverstrekkers in Nederland registreren elk krediet van meer dan 250 euro in het CKI. Al die kredieten - eind 2020 waren het er ruim zeventien miljoen - staan sinds dit jaar in de toekomstbestendige Cloud-omgeving van Microsoft Azure. Bij de overstap naar de nieuwe IT-infrastructuur stonden continuïteit, privacy en beveiliging voorop. We zijn er heel blij mee en trots op.”  

Corona  
“Het maatschappelijk jaarverslag begint met de constatering dat ‘2020 voor iedereen een bijzonder jaar was door de coronapandemie’. Inmiddels is duidelijk dat dat ook voor 2021 geldt. Dankzij ondersteunende maatregelen vanuit het Rijk is de invloed van corona op onder andere de economie en de werkloosheid beperkt gebleven. Het aantal mensen met betalingsproblemen nam af, net als het aantal mensen met een consumptief krediet. Het aantal faillissementen is nog nooit zo laag geweest. Het kan niet anders dan dat er niet-levensvatbare bedrijven zijn, die kunstmatig overeind worden gehouden door overheidssteun. Als die steun straks wordt afgebouwd, gaat een deel failliet. Daar moeten we dan niet van in de stress schieten. Voorsorterend op het einde van regelingen als NOW en TOZO, gaan in politiek Den Haag stemmen op om een MKB Kredietregister in het leven te roepen. Kom maar op, zeg ik dan namens BKR. Sinds begin 2020 worden zakelijke kredieten aan natuurlijke personen namelijk al apart geregistreerd in het CKI.”  

Financieel welzijn 
“De missie van BKR is en blijft: bijdragen aan het financieel welzijn van Nederland, onder andere door problematische schulden te voorkomen. Zodra de coronasteunmaatregelen worden afgebouwd, ga je dat terugzien in het CKI en de Schulden Monitor die we jaarlijks publiceren. Het aantal mensen met betalingsproblemen zal weer stijgen. Dit komt onder andere doordat meer mensen weer geneigd zullen zijn om geld uit te geven aan niet-noodzakelijke uitgaven die ze zich eigenlijk niet kunnen permitteren. Die neiging werd tijdens de coronapandemie onderdrukt.” Lachend: “Op vergelijkbare wijze zal ik er straks ook niet vreemd van opkijken als mijn studerende dochters weer meer uitgaan en aan het einde van hun geld nog een stukje maand overhouden.”  

Imago  
“Uit onderzoek dat we eind 2020 hebben laten uitvoeren, blijkt dat de naamsbekendheid van BKR in een jaar tijd licht is gestegen, van 85 naar 87%. Als rapportcijfer geven onze zakelijke klanten gemiddeld een 8,1 aan onze dienstverlening en producten. Belangrijker nog is dat ook het overgrote deel van de consumenten vindt dat het goed is dat we bestaan. Mensen zien in dat BKR een belangrijke maatschappelijke functie heeft (68%),  deskundig (47%) en betrouwbaar (49%) is. De meeste mensen blijken heel goed te snappen dat leningen en hypotheken juist dankzij het bestaan van BKR betaalbaarder zijn.”  

Vindplaats van Schulden  
“Veel mensen associëren BKR met kredietregistratie, maar het maatschappelijk jaarverslag maakt eens te meer duidelijk dat we veel meer doen. Identiteitsfraude voorkomen bijvoorbeeld, met behulp van het Verificatie Identificatie Systeem (VIS). Daarnaast is er Vindplaats van Schulden (VPS), dat gemeenten helpt om vroegsignalering te integreren in hun schuldhulpverleningsbeleid. Dat is juridisch verankerd in de Wet schuldhulpverlening gemeenten (Wgs), die begin 2021 is vernieuwd. ‘Wat we nodig hebben is een vindplaats van schulden’, zeiden veel gemeenten letterlijk tegen ons. Ook wat de naam betreft, hebben we met Vindplaats van Schulden zo direct en adequaat mogelijk geanticipeerd op die vraag.”  

 Pro-krediet  
“BKR is niet anti-krediet, integendeel, we zijn pro-krediet. Kredieten zijn de smeerolie van de economie en de samenleving.  De signalen die we onder andere via het CKI afgeven zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat kredieten klakkeloos worden verstrekt, met alle negatieve persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien. Tegelijkertijd vinden we ook dat kredieten niet blind mogen worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat iemand ooit noodgedwongen een lening heeft moeten afsluiten. Na beëindiging van een krediet blijven opgelopen achterstanden nog vijf jaar bewaard in het CKI. In die periode zijn er financiële instellingen die per definitie mensen uitsluiten door iets wat ze in het verleden overkomen is. BKR is fel tegenstander van dat ‘per definitie’. Iedere kredietbeoordeling is maatwerk, bij iedere kredietaanvrager moet worden bekeken wat hem of haar in het verleden is overkomen.”  

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.