"Artikel"

Veel zzp’ers dreigen financieel in het nauw te komen als de corona-steunmaatregelen aan zelfstandig ondernemers aflopen. Daarvoor waarschuwt Boris Wielinga, operationeel directeur en vestigingsmanager in de regio Arnhem van Over Rood, een vereniging die ondernemers in financiële nood helpt.

Vooral jonge zzp´ers zonder financiële buffer dreigen de dupe te worden. Omdat veel gemeenten menskracht missen om aan een massale schuldhulpvraag het hoofd te kunnen bieden, roept Wielinga zzp’ers met geldzorgen op zich nu al te melden bij het schuldhulploket.

Maatwerk
Wielinga vergelijkt de situatie die door de coronacrisis nu voor de schuldhulpverlening dreigt met de situatie in het voorjaar, toen ziekenhuizen dreigden te worden overlopen door een vloed aan coronapatiënten. Het ondernemersloket dat de gemeente Arnhem runt met onder meer Over Rood, zoekt voor iedere ondernemer die aanklopt gerichte oplossingen om hem weer op weg te helpen. “Maar maatwerk leveren lukt niet als hulpvragers zich massaal aanmelden; daar ontbreekt de mankracht voor. Vandaar de oproep aan ondernemers om zich te melden nu het nog vijf voor twaalf is, en niet en masse om kwart over twaalf.”

Stilte voor de storm
Dat de schuldhulpverlening nog weinig merkt van de coronacrisis is niets anders dan stilte voor de storm, vreest Wielinga. “Als straks steunmaatregelen als Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) zijn opgedroogd en schuldeisers zich weer beginnen te roeren, zal dat veel zzp’ers naar de keel grijpen. Na de zomer, of misschien pas begin 2021, verwachten we een gigantische toestroom. Vooral in de culturele en evenementensector en in de horeca is het een drama. Veel mensen, vooral jonge zzp’ers, raakten van de ene op de andere dag hun volledige inkomen kwijt. Door iets wat niemand zag aankomen. Zet dat schaamtegevoel opzij en vraag je gemeente om hulp. En doe het alsjeblieft op tijd.”

Wielinga onderbouwt zijn vrees dat de uitvoerbaarheid van schuldhulpverlening bij een massale toeloop een probleem wordt met cijfers. “Alleen al in Arnhem maken 4.200 ondernemers gebruik van de Tozo-regeling. Landelijk zijn het er zo’n 350.000. De meerderheid van die ondernemers zal het wel redden. Maar zelfs als maar 10 tot 20% het niet rooit als die steun straks opdroogt, praat je nog steeds over veel mensen. De schuldhulpverlening krijgt die dan heel moeilijk weggewerkt. Dat hoor je in veel gemeenten.”

Jammer
Ook onder oudere zzp´ers dreigen er harde klappen te gaan vallen. Wielinga: “Die hebben ook vaak geen buffers omdat ze niet aan budgetplanning doen. Daarom is het zo jammer dat veel ondernemers met problematische schulden maar niet bij de schuldhulpverlening aankloppen. Want nu is er bij die loketten nog ruimte voor maatwerk. Voor het echt onder de loep nemen van hun bedrijfsvoering, voor een goed plan van aanpak op basis waarvan schuldeisers bereid zijn tot nieuwe, minder strikte financieringsafspraken.”

Samenwerken
Om te zorgen dat de schuldhulpverlening als het straks echt druk wordt toch maatwerk kan blijven leveren, streeft Over Rood naar meer samenwerking met andere partijen die actief zijn op dit vlak, zoals MKBDoorgaan, 155-Help-een-bedrijf, Humanitas, Geldfit en de Nederlandse Schuldhulproute (NSR).

In Arnhem werkt Over Rood al samen met schuldhulpondernemer Zuidweg en Partners. De Tozo kan volgens Wielinga ook voor meer maatwerk zorgen, mocht die regeling na 30 september opnieuw worden verlengd: “Zo kan de overheid ervoor zorgen dat het geld alleen terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben, zoals al die jonge zzp’ers die het water nu aan de lippen staat.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.