"Artikel"

De bekendheid van Stichting BKR stijgt, zeker onder jongeren. En dat is heel positief. Tegelijkertijd blijkt dat niet iedereen BKR op de juiste manier kent. Een deel van de mensen denkt dat BKR verantwoordelijk is voor dingen die eigenlijk niet binnen het takenpakket vallen. Robert Dörr is directeur relatiemanagement bij BKR. Hij duidt de cijfers van het meest recente onderzoek onder consumenten en zet aan de hand daarvan een stip op de horizon.

Eind 2019 deed het onafhankelijke onderzoeksbureau Integron een representatief onderzoek naar de naamsbekendheid en de mening van consumenten over Stichting BKR. De resultaten zijn positief. De naamsbekendheid is ten opzichte van 2016 sterk gestegen, van 76 naar 85%. Zeker bij de jongere doelgroepen is de stijging opmerkelijk. Van de jongeren tussen 18 en 24 jaar kent 54% BKR tegenover 40% in 2016. Bij de groep van 25 tot 34 jaar kent zelfs 82% BKR. In 2016 was dat nog 61%.

Bekendheid onder jongeren stijgt
Dörr vermoedt dat de stijging onder jongeren voornamelijk is te danken aan de registratie van telefoonkredieten, de maatschappelijke discussie over studieschulden en de gratis inzage voor consumenten. “Het is daarbij goed om te zien dat onze inspanningen om onze naamsbekendheid te vergroten, via social media en de meer traditionele kanalen, zijn vruchten afwerpt. Interessant is dat BKR bekender is dan het Nibud en dat we qua naamsbekendheid iets onder de Belastingdienst zitten.” Verbeterpunten ziet Dörr ook. De inhoudelijke bekendheid - wat BKR precies doet - blijft achter. Een deel van de consumenten denkt onterecht dat Stichting BKR beslist of iemand een krediet krijgt (47%) of advies geeft aan kredietverleners over de financiële situatie van consumenten (44%). Het aantal mensen dat onterecht denkt dat BKR oordeelt over de kredietwaardigheid van consumenten neemt wel af, van 53% in 2016 naar 41% in 2019. De rol van BKR wordt steeds duidelijker, blijkt uit het onderzoek.

Nog beter uitleggen wat BKR doet voor de consument
Dörr relateert de inhoudelijke bekendheid aan de noodzaak van het bestaan van Stichting BKR. “Het is goed dat er een organisatie is die helpt om probleemgevallen te voorkomen. Veel mensen vinden het echter ook onprettig dat BKR veel weet over hun financiële situatie. Terwijl we eigenlijk helemaal niet zo veel weten. We oordelen ook niet over de kredietwaardigheid van mensen, maar in de communicatie zie je dat onze deelnemers wel eens verkeerd worden begrepen door de consument. ‘U krijgt geen krediet, want het mag niet van BKR’. Deelnemers bedoelen dan dat ze naar iemands persoonlijke kredietoverzicht kijken bij ons, maar zo wordt dat niet begrepen door de consument. Wij leveren informatie over iemands kredieten en eventuele betaalproblemen, de kredietaanbieder bepaalt wat hij op basis daarvan beslist. Het is belangrijk dat dit voor consumenten duidelijk is.”

Nut wordt noodzaak
Voor de nabije toekomst denkt Dörr dat Stichting BKR steeds actiever zal zijn op social media om consumenten proactief voor te lichten. Op de drempel van een economische recessie zal het nut en de noodzaak van BKR verder worden benadrukt. “BKR wordt erkend als een organisatie met een belangrijke maatschappelijke functie. Dat is mooi. Die functie zal met aanstaande achterstanden op hypotheken en kredieten alleen maar toenemen. Nut wordt noodzaak.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.