"Artikel"

Voorkomen dat Nederlanders door schulden in de problemen komen, is dé missie van Stichting BKR volgens voorzitter Peter van den Bosch en bestuurslid Elvira Gros-Busse. “Niet alleen zorgt onze stichting er voor dat consumenten verantwoord kunnen lenen, maar helpt BKR gemeenten ook om op tijd inwoners hulp te bieden. Zo worden grotere schuldproblemen voorkomen”, aldus Van den Bosch.

Kredietregistratie is volgens Van den Bosch een onmisbaar onderdeel als het gaat om preventie van schuldenproblematiek. Hierbij zijn volgens de voorzitter, de kredietaanbieders, de consument en de maatschappij gebaat bij een goed functionerend stelsel van kredietregistratie: “Zonder uitwisseling van informatie over kredieten tussen aanbieders en de consument, kan de kredietverstrekker niet beoordelen of een krediet past bij de financiële positie van de consument. Zonder die data ontbreekt inzicht en is het slecht te beoordelen of iemand door een krediet in de problemen komt. Het is daarom wettelijk bepaald dat kredietaanbieders aangesloten moeten zijn bij een stelsel van kredietregistratie.” De Wereldbank ziet volgens Gros-Busse kredietregistratie als onmisbaar onderdeel van de financiële structuur van een land: “Nagenoeg alle landen in de wereld hebben een dergelijk stelsel. Soms zijn deze opgezet en in beheer van de overheid, maar er zijn landen waar volledig private partijen kredietregistratie verrichten.”


Relevant en objectief

BKR richt zich niet alleen op verantwoorde kredietverstrekking (eerste pijler) en het tegengaan van problematische schulden (tweede pijler), maar bestrijdt ook fraude in het financiële verkeer (derde pijler). De vierde pijler van de stichting is de focus op identiteitsverificatie. De stichting onderscheidt zich volgens Van den Bosch van commerciële datahandelaren: “Wij gaan niet voor maximalisatie om alles van consumenten te weten te komen, maar beperken ons tot daadwerkelijk relevante informatie als het gaat om het centraal kredietinformatiesysteem.” In het systeem dat BKR beheert, registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypotheken worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd. “Hierbij gaat het om de vraag welke kredieten zijn verstrekt en of de klant goed terugbetaalt”, aldus de voorzitter.

Stress voorkomen

“Stichting BKR werkt met Society Trusted Data en dat betekent letterlijk: data die je kunt vertrouwen. Wanneer de herkomst van data bekend is, is het mogelijk voor de eigenaar (de consument) om deze in te zien”, stelt Peter van den Bosch. Elvira Gros-Busse wijst erop dat BKR een rol heeft in het voorkomen dat consumenten zich in schulden steken die ze niet kunnen terugbetalen: “Zo voorkomen wij een hoop stress. Want voor een gelukkig en zorgeloos leven is financiële stabiliteit van groot belang.”

Verantwoord lenen

Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om in te schatten of een aanvrager een lening kan aangaan en kunnen daarbij vertrouwen op objectieve informatie. Het is volgens beide bestuurders aan kredietverstrekkers zelf om een besluit te nemen over het wel of niet toekennen van een krediet. “We vellen zelf geen oordeel”, aldus Van den Bosch. Gros-Busse benadrukt dat BKR de data beschikbaar stelt aan degenen die een oordeel moeten vellen of een krediet kan worden verstrekt: “Hierbij wordt de aangeleverde data niet aangepast. Data komt altijd helder en betrouwbaar uit de bron. Op het moment dat consumenten vermoeden dat er iets niet klopt, helpen wij hen de bron aan te spreken, maar daar blijft het bij.”

Klantprofiel helder

Kredietverstrekkers zijn verplicht de identiteit te controleren van een kredietvrager en BKR helpt ook hierbij. “Van de wet moeten kredietverstrekkers weten wie de kredietvrager is en een klantenprofiel opstellen voordat zij een advies geven”, vertelt Van den Bosch. “Een bank krijgt dit profiel helder met objectieve data van BKR. Wij ondersteunen door bijvoorbeeld een digitale check uit te voeren op het voorkomen op een sanctielijst of door een paspoort te controleren”, aldus Gros-Busse.

Vroeg-signalering

Nederlandse gemeenten zijn verplicht om vroegtijdig in kaart te brengen welke inwoners met problematische schulden kampen en BKR is betrokken bij het signaleren hiervan. “We krijgen daarvoor ten behoeve van de gemeente data van ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties en energiebedrijven. Die combineren we en geven die aan gemeenten zodat zij inzicht krijgen of er inwoners achterstanden opbouwen. Op basis van die gegevens kan een gemeente aan vroeg-signalering doen, dat betekent dat ze voortijdig bij iemand aan kunnen bellen en hulp bieden. Onze stichting ondersteunt daarmee een belangrijke rol van de gemeente”, aldus Gros-Busse.

Veel zorgtaken

“Mede door BKR lopen diepteschulden niet verder meer op, maar we signaleren wel dat steeds meer mensen betalingsachterstanden hebben die oplopen. Het is noodzaak dat gemeenten in een vroegtijdig stadium zicht hebben op deze groep”, aldus Van den Bosch die er op wijst dat gemeenten de laatste jaren veel sociale zorgtaken kregen: “Hierdoor is niet altijd de gewenste capaciteit in huis en ontstaat er vertraging in besluitvorming over de wijze waarop vroeg-signalering moet plaatsvinden.”


Zonder winstoogmerk

BKR is een stichting zonder winstoogmerk, maar maakte de afgelopen jaren wel winst. “Onze kosten vertalen we naar de kostprijs van producten en steken we in een buffer voor als het economisch tegenzit. Tijdens de crisis van 2008 daalde onze inkomsten aanzienlijk en dan is het goed als er een reserve is waarop de organisatie kan terugvallen”, vertelt Van den Bosch. “En vergeet niet dat we constant onze dienstverlening aanpassen en verbeteren. De technische ontwikkelingen gaan snel en bijblijven kost geld”, vult Gros-Busse aan.

 

Onmisbare spilfunctie

“Stichting BKR heeft een onmisbare spilfunctie in het kredietstelsel om overkreditering te voorkomen. Elke dag vervolmaken we in Tiel met nieuwe technieken de registratie. We maken informatie toegankelijker en duidelijker voor zowel de consument als de kredietverstrekker. Ontwikkelingen volgen wij op de voet en we zijn het aan onze stand verplicht een toonaangevend voorbeeld te zijn op het gebied van cybersecurity”, aldus Van den Bosch.

Klaar voor toekomst

Privacy is volgens de voorzitter buitengewoon belangrijk: “BKR beheert gegevens van circa 11 miljoen mensen en we nemen geen enkel risico. BKR bestaat volgend jaar 55 jaar en in onze historie zijn er nooit incidenten geweest. We doen er alles aan om dat zo te houden. Wat dat betreft zijn we klaar voor de toekomst. We blijven inzetten op innovatie van digitale technieken en het optimaliseren van de beschikbaarheid van gegevens voor consument en de zakelijke klant”, stelt Gros-Busse.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.