"Persbericht"

Het aantal consumenten met een betalingsachterstand op hun krediet blijft afnemen. Op 1 juli 2018 had 6,4 procent van de bij BKR geregistreerde kredietnemers (ruim 674.000 consumenten) betaalproblemen. Dat was 0,1 procent minder dan een kwartaal eerder. Het was al voor het zevende opeenvolgende kwartaal dat het aantal mensen met een betalingsachterstand terugliep. Daarmee is het aantal consumenten met betalingsproblemen bijna terug tot op het niveau van 2010. Dat was het moment dat consumenten de economische crisis flink in hun portemonnee begonnen te voelen en als gevolg de betalingsproblemen jarenlang toenamen.

Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Het is een positieve ontwikkeling dat steeds minder consumenten met betalingsachterstanden kampen. Deze voortdurende afname is een belangrijke indicator dat het steeds beter gaat met onze economie. Als de economische vooruitzichten positief blijven, verwachten we de komende tijd een verdere teruggang van het aantal mensen met betalingsproblemen op hun krediet.”

Ouderen oververtegenwoordigd

De grootste groep mensen met een betalingsachterstand is in de leeftijd van 41 tot en met 50 jaar. Van deze ruim 2,1 miljoen kredietnemers hadden bijna 182.000 consumenten op 1 juli betalingsproblemen. In de leeftijdscategorie van 51 tot en met 60 jaar hadden bijna 147.000 van de ruim 2,3 miljoen consumenten met een krediet een achterstand. Beide groepen werden tijdens de crisis hard geraakt, waarbij velen hun baan verloren. Hoewel het inmiddels met de economie en de werkgelegenheid beter gaat, blijkt het voor een deel van deze groep lastig om opnieuw aan het werk te komen. Tegelijkertijd lopen hun vaak jaren eerder aangegane, financiële verplichtingen gewoon door.

 

 

 

Relatief vaakst problemen bij dertigers

Consumenten van 31 tot en met 40 jaar hadden relatief het vaakst een betalingsachterstand op hun krediet. Op 1 juli kampte ruim één op de tien met betaalproblemen. Dertigers nemen in deze fase van hun leven vaak ingrijpende beslissingen (zoals het stichten van een gezin of het volgen van extra scholing), die doorgaans grote financiële verplichtingen met zich meebrengen. Daardoor zijn ze bij bijvoorbeeld een scheiding, het verlies van een baan of een andere tegenslag vatbaar voor betalingsproblemen. Het aantal consumenten met een krediet lag in deze leeftijdscategorie wel aanzienlijk lager dan bij oudere groepen. Bijna 1,7 miljoen consumenten tussen 31 tot en met 40 jaar hadden aan het begin van het kwartaal een krediet. 

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.