De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht organisaties in de financiële sector om te weten wie je klanten zijn. Zo is het belangrijk om in kaart te krijgen wie belangrijke personen zijn op het gebied van de politiek. Maar ook of u te maken heeft met een 'gesanctioneerd persoon'. Hiervoor geldt dat financiële tegoeden moeten worden bevroren en dat het verboden is om financiële diensten te verlenen. Of dat een klant te maken heeft, of heeft gehad, met faillisementen, surseances van betaling of schuldsanering.

BKR PEP Toets
Met de BKR PEP Toets controleert u of een consument een Politically Exposed Person (PEP) is, oftewel een politiek prominent persoon. Een PEP vraagt om verscherpt cliëntenonderzoek.

BKR Insolventie Toets
BKR Insolventie Toets maakt inzichtelijk of een consument te maken heeft, of heeft gehad, met faillissementen, surseances van betaling of schuldsaneringen. De gegevens komen uit het Centraal Insolventieregister (CIR).

BKR Sanctie Toets
Met de BKR Sanctie Toets controleert u of een consument op een sanctielijst staat opgenomen als ‘gesanctioneerd persoon’. Voor gesanctioneerde personen geldt dat financiële tegoeden moeten worden bevroren en dat het verboden is om financiële diensten te verlenen.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.