Met de BKR Status Toets ontvangt u actuele indicatieve informatie over een eventuele registratie van een consument bij BKR. De BKR Status Toets geeft actuele indicatieve informatie of een consument bekend is bij BKR en of hij al dan niet actuele betalingsachterstanden heeft.

Voor wie?

De BKR Status Toets is met name ontwikkeld voor partijen die geen kredieten verstrekken, maar wel een rol spelen in de keten van kredietverstrekking. Deze partijen (zoals intermediairs) mogen geen volledige BKR Toets doen, maar hebben wel belang bij inzicht in de indicatieve kredietstatus van een consument.

Wat heb ik eraan?

Met de uitkomst van de BKR Status Toets checkt u bijvoorbeeld of een consument u naar waarheid heeft geïnformeerd over zijn kredietstatus. Daarnaast geeft de BKR Status Toets richting aan het gesprek dat u met een consument heeft en wellicht aanleiding om de consument een gegevensoverzicht te laten aanvragen voor het verkrijgen van de gedetailleerde kredietinformatie.

Bovendien heeft de BKR Status Toets ook een preventieve werking. De wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalt op grond van het privaatrecht dat een intermediair verplicht is een advies te geven dat aansluit bij de persoonlijke situatie van de consument. Dit om krediet- en betalingsrisico's te beperken.