BKR Monitoring geeft u inzicht in ontwikkelingen die het risicoprofiel van uw klant beïnvloeden. BKR Monitoring is een belangrijke ‘early warning-tool’ waarmee u uw kredietportefeuille 24/7 in de gaten houdt.

Met BKR Monitoring ontvangt u actuele meldingen zodra er een (risico)ontwikkelingen is bij één van uw klanten. Hierdoor kunt u op tijd contact opnemen met uw klant en preventieve maatregelen nemen om verdere problemen te voorkomen.

Voor wie

BKR Monitoring is voor organisaties die aangesloten zijn op CKI en een goede invulling willen geven aan Preventief Beheer en de zorgplicht.

Discretie en privacy

De discretie van de BKR-klanten onderling is gewaarborgd. Via BKR Monitoring wordt geen concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld. Ook de privacy van uw klanten is gewaarborgd omdat BKR Monitoring past binnen de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met BKR Monitoring:

  • doet u 24/7 aan proactief risicobeheer
  • kunt u tussentijds de kredietstatus en risicoprofiel van uw klant checken
  • krijgt u inzicht in achterstanden en bijzonderheden
  • kunt u tijdig maatregelen nemen en problemen in uw portefeuille voorkomen
  • geeft u invulling aan uw doorlopende zorgplicht

Je klant volgen in coronatijd
Het coronavirus houdt ons en onze economie nog steeds in zijn greep. Veel mensen zijn onzeker over hun inkomen of de continuïteit van hun bedrijf en maken zich zorgen over de rekeningen die betaald moeten worden. De afgelopen weken kwamen bij kredietaanbieders veel aanvragen van preventieve betaalregelingen binnen. Een consument is tijdelijk geholpen met een betalingsregeling maar in financieel opzicht hij wordt kwetsbaarder. Juist nu is het belangrijk om deze mensen goed en nauwgezet te volgen.