De BKR Toets geeft u toegang tot het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het CKI geeft u een actueel, objectief en betrouwbaar overzicht van lopende en afgelopen kredieten van uw (potentiële) klant.

Het is een verplichting vanuit de Wet Financieel Toezicht (Wft) om bij elke kredietaanvraag een BKR Toets te doen. Deze toets helpt u om kredietrisico’s te verminderen en draagt bij aan de invulling van uw wettelijke zorgplicht en het ‘Know your Customer’ principe. U mag ook toetsen in het kader van beheer.

Voor wie?
De BKR Toets is alleen toegankelijk voor kredietverstrekkers, aangesloten autoleasemaatschappijen en schuldhulpverlenende instellingen die lid zijn van de NVVK. 

Welke informatie krijg ik te zien?

 1. BKR Toets

  U krijgt inzicht in lopende en afgelopen kredieten en ziet zaken als kredietsoort, kredietbedragen en –limieten, looptijd en slottermijnen.

  Ook krijgt u informatie over het verloop van lopende en afgelopen kredieten. Zoals (herstelde) achterstanden, bijzonderheden en schuldregelingen.

  Tenslotte heeft u ook zicht op eventuele zakelijke kredieten die zijn afgesloten door natuurlijke personen.

 2. BKR Toets + eerder / later

  U krijgt de BKR Toets én u ziet of uw klant 15 dagen voor of na uw toetsing door een andere BKR-klant is getoetst. Een signaal voor een mogelijk extra risico.

 3. BKR Toets + EC + nummer

  U krijgt de BKR Toets en wij vermelden het eigen contract en uw contractnummer. Zo kunt u de toetsinformatie ook weer snel aan uw eigen administratie koppelen. Ook ontvangt u informatie uit welke branche de kredietverstrekker afkomstig is die het krediet beheert.

 4. BKR Toets Totaal
  U krijgt de BKR Toets inclusief eerder / later, het eigen contract en uw contractnummer.

De BKR Toets:

 • geeft u een objectief, actueel en historisch beeld van de kredietpositie van uw klant
 • zorgt ervoor dat u uw klant goed kent
 • geeft invulling aan uw zorgplicht
 • helpt bij de kredietwaardigheidstoets