Artikel

Gert Jaap Mooij is product owner bij Stichting BKR voor alles wat onder ‘verantwoordelijke kredietverlening’ valt. Maar wat zijn zijn speerpunten en waar ligt het belang van zijn werk? Hij licht zijn functie toe.

In de handtekening van je e-mail staat ‘product owner’, maar om welk product gaat het dan?Mooij: “Alles wat afnemers van de data van BKR nodig hebben om verantwoorde kredieten te verstrekken. In mijn rol als product owner stimuleer ik innovatie in onze dienstverlening. We kijken goed wat onze klanten willen en wat de markt doet. We hebben diensten ontwikkeld die de kredietverleners helpen bij het actueel houden van hun klantbeeld en daarmee actief invulling kunnen geven aan de zorgplicht die rust op de kredieten. Een gewone BKR-raadpleging kijkt naar het verleden, de BKR-monitormeldingen kijken naar het heden en de BKR-score doet een inschatting van de toekomst. Tenslotte zijn er consumenten die wonen en werken in de grensstreek of die in het verleden in het buitenland hebben gewoond. Hiervoor heeft BKR samenwerkingsverbanden met buitenlandse kredietbureaus om ook vanuit het buitenland een kredietoverzicht te leveren aan onze zakelijke klanten.”

Wat is daarbij belangrijk?
Het CKI is voor het allergrootste deel geautomatiseerd. We letten voor onze klanten op de beschikbaarheid van de toetsfunctionaliteit. Dat is een belangrijk aspect van onze core business. We proberen 24 uur per dag, 7 dagen per week 99,5% van de tijd beschikbaar te zijn. We willen ook dat een toets altijd binnen drie seconden wordt uitgevoerd, maar we realiseren dat vaak al binnen een halve seconde. Maar niet alleen snelheid is belangrijk, de data moet ook zo volledig mogelijk zijn om de juiste afwegingen in het kredietacceptatieproces te kunnen maken en kredietverstrekker en -afnemer te beschermen tegen overkreditering.”

Waar ligt dat belang met name?
“Onze klanten werken in hoge mate digitaal, je kunt allerlei vormen van krediet online aanvragen. Een deel van die aanvraag is de BKR-toets. Dat moet snel gebeuren, omdat consumenten die lang moeten wachten, afhaken in het proces van aanvragen en dat is niet goed voor onze klanten. Dus als wij er te lang over doen, is de conversie voor onze klanten veel lager. De informatie moet altijd beschikbaar zijn, dat zien we ook in het klantgedrag.”

Hoe zie je dat?
“In logbestanden zien wij dat ook in het holst van de nacht getoetst wordt. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen in de nachtdienst die bij een retailer iets proberen te kopen. Wij zijn dus echt 24/7 open. Heel financieel Nederland kan met een gestandaardiseerde berichtgeving zaken bij ons melden en onderhouden.”

Wat kun je vertellen over het proces rondom de invoering van veranderingen aan het algemeen reglement van het CKI?
“Veranderingen worden altijd vanuit beleidszaken geïnitieerd. Als dat een materiële wijziging is in het algemeen reglement, maken we de inschatting of de wijziging impact heeft op de bedrijfsvoering van onze klanten, of dat het gaat om een kleine, niet-materiële wijziging. Een materiële wijziging publiceren we drie maanden van tevoren, zodat financieel Nederland daar zijn beleid op kan aanpassen. De laatste wijziging was niet echt een materiële wijziging, dat ging redelijk vlot. Een aantal jaar geleden hebben we wel een materiële wijziging gedaan, waarbij we duidelijk hebben vastgelegd wat een zakelijk krediet is. Die scheiding tussen zakelijk krediet en consumptief krediet is in het CKI doorgevoerd en omdat dat een grote impact had, was de doorlooptijd 6 tot 9 maanden. Dat vraagt dus iets meer tijd, maar komt niet zo vaak voor.”

Waarom is die tijd langer?
“Er lopen soms veel dingen tegelijk. Als een kredietverstrekker bijvoorbeeld ook aanpassingen moet doen in de leennormen en tegelijk een wijziging van BKR doorkrijgen, wordt het lastig. Een kwestie van plannen en elkaar de tijd gunnen. Naast het inhoudelijk advies is het zaak om goed te kijken naar de impact van de implementatie.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.