"Artikel"

De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) is aangesloten bij het landelijke project SchuldHulpMaatje. Hier ontvangen mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben op financieel en administratief gebied hulp van vrijwilligers.

Nico Sleeuwenhoek is zo’n vrijwilliger en al tien jaar SchuldHulpMaatje in Delft. “Toen ik op 60-jarige leeftijd met pensioen ging, zocht ik een vrijwilligersfunctie die mij zou liggen. Een waarin ik met mijn financiële achtergrond andere mensen zou kunnen helpen. Via via kwam ik in contact met ISOFA.”

Hulpvragers
Mensen die starten als vrijwilliger bij ISOFA krijgen vanuit SchuldHulpMaatje Nederland een verplichte cursus van drie dagen. Daarnaast volgt iedere vrijwilliger jaarlijks een aantal modules via e-learning over allerhande onderwerpen die bij schuldhulpverlening spelen. “We zien een grote diversiteit aan hulpvragers: alleenstaanden, alleenstaande ouders, maar ook kleine ondernemers die in de schulden zijn beland. Zij worden via de gemeente of een instantie aangemeld, of kloppen zelf bij ons aan voor hulp. Daarop wordt een intakebezoek gebracht aan de cliënt. Via onze coördinator, Inge Weijts, ontvang ik vervolgens de gegevens van de hulpvrager. Ik maak daarop een afspraak en ga met de cliënt om tafel. Tijdens zo’n kennismakingsgesprek leg ik uit wat ik ga doen.”

Beslag
“Meestal begin ik ook direct met het in kaart brengen van inkomsten, uitgaven en uiteraard schulden, want dat is waar mensen echt op zitten te wachten.” Banken, de Belastingdienst en schuldeisers proberen beslag te leggen op het inkomen en op bankrekeningen, vervolgt Sleeuwenhoek. “Vaak begin ik dan ook met het aanschrijven van deze schuldeisers, om hen erop te wijzen wat het vrij te laten bedrag van mijn cliënt is. Mensen hebben namelijk recht op een bepaald bedrag per maand om van te leven. Alles daarboven mag worden afgeschreven, maar niet meer.”

Schuldsanering
Is de schuldenlast zo groot dat iemand deze nooit zelf kan aflossen, dan meldt Sleeuwenhoek zijn cliënt aan voor schuldhulpverlening van de gemeente. “Die maakt een schuldenlijst op en schrijft alle schuldeisers aan om te kijken of ze tot een minnelijke regeling kunnen komen. Dat houdt in dat alle schuldeisers afzien van een deel van hun vordering en het bedrag dat de cliënt wel kan betalen, in drie jaar tijd ontvangen. De schuldenaar gaat in dat geval naar een budgetbeheerder. Die beheert het inkomen, reserveert geld voor de schuldeisers en keert zijn cliënt wekelijks leefgeld uit. Gaan de schuldeisers niet akkoord met zo’n regeling, dan is er nog een wettelijk schuldsaneringstraject, de Wet schuldsanering natuurlijke personen. In dat geval worden de schuldeisers via de rechter gedwongen om aan zo’n regeling mee te werken. Ook tijdens het schuldsaneringstraject blijf ik mijn cliënt waar nodig ondersteunen.”

Zelfredzaamheid
Doel van SchuldHulpMaatje is om cliënten naar zelfredzaamheid te leiden. “Hoewel onze begeleiding in principe tijdelijk is, zijn er ook cliënten die ik drie of vier jaar ondersteun. Als je ze te snel loslaat, loop je namelijk het risico dat ze terugvallen in hun oude patroon. Naast zelfredzaam kijken we dan ook naar ‘samenredzaam’. Dat betekent dat je probeert in het sociale netwerk van een cliënt iemand te vinden die de rol van een SchuldHulpMaatje over kan nemen, al lukt dit lang niet altijd. Vaak wijzen we dan ook op andere instanties die kunnen helpen. Bijvoorbeeld de Formulierenbrigade of hulp bij Belastingaangiften.”

Schuldsanering bij de gemeente is gelukkig niet altijd nodig. “Kan de cliënt de schulden binnen drie jaar zelf aflossen, dan begeleid ik hem/haar gedurende die tijd en maken we een plan van aanpak om binnen die termijn schuldenvrij te zijn. Soms is het al voldoende om de inkomsten, uitgaven en leningen goed in kaart te brengen, en inzicht te verschaffen in de financiële situatie. Die mensen hebben puur een duwtje in de goede richting nodig”, besluit Sleeuwenhoek.

www.schuldhulpmaatje.nl

 

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.