"Artikel"

Alexander Borst is een van de vijf coördinatoren van Budgetmaatjes010 in Rotterdam. Met een team van 125 vrijwilligers helpt deze organisatie op dit moment zo’n 150 Rotterdamse huishoudens weer grip te krijgen op hun financiën. Een bewezen methode die ook gebruikt wordt in andere delen van het land. 

“Budgetmaatjes010 is tien jaar geleden ontstaan als een project vanuit de organisatie Samen010. Die is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door de protestantse diaconieën in Rotterdam. Vandaag de dag zetten we zo’n vijfhonderd vrijwilligers in op projecten rondom zorg, eenzaamheid, maar ook armoede en schulden”, vertelt Borst. “Daarvan zijn 125 vrijwilligers budgetmaatjes. Toen we merkten dat andere thuisadministratieprojecten na zes maanden afliepen, terwijl heel veel mensen dan nog geen grip hadden op hun geld, kozen wij voor een andere insteek. Ons maatje gaat pas weg, als mensen weer financieel redzaam zijn. Dat betekent dat onze begeleiding een paar jaar mag duren.” 

Traject 
Hulpvragers worden aangemeld door de gemeente, via het wijkteam of het expertiseteam financiën, maar melden zich ook vaak zelf bij Budgetmaatjes010. “We maken dan normaal gesproken (buiten coronatijd) een afspraak bij de mensen thuis voor een kennismaking”, vertelt Borst. Het maatje moet immers ook in die thuisomgeving aan de slag, want die geeft een schat aan informatie hoe mensen leven. “We bespreken waar mensen behoefte aan hebben. Als blijkt dat ze echt een maatje willen en ze in het project passen, dan zoeken we een maatje dat hen gaat begeleiden. Na een kennismaking gaan ze samen aan de slag.” 

Maatjes kunnen hulpvragers – in Rotterdam zijn dit relatief vaak alleenstaande ouders – bijvoorbeeld helpen bij aanmelding voor schuldhulpverlening, maar volgens Borst is het vaak ook nuttig om maatjes preventief in te zetten, dus wanneer problematische schulden dreigen. “Daarnaast zetten we maatjes graag in bij het einde van een schuldhulpverleningstraject, om terugval te voorkomen.” 

Vrijwilligers 
Budgetmaatjes zijn allemaal vrijwilligers. Zij hoeven echter niet per se een financiële achtergrond te hebben. “Wel vragen we een hbo werk- en denkniveau. En uiteraard moeten hun eigen financiën netjes op orde zijn. We zoeken niet zozeer boekhouders, maar meer coaches, omdat we graag willen dat mensen het uiteindelijk weer zelf kunnen. En daar hoort over het algemeen gedragsverandering bij. En onze maatjes moeten uiteraard over een VOG beschikken.” 

De maatjes ontvangen vanuit de organisatie de nodige ondersteuning. Zo krijgen ze allereerst een basistraining van drie dagen, vertelt Borst. “Daarin wordt behandeld hoe het is om in armoede of met schulden te leven, hoe schuldhulpverlening werkt, hoe je kunt budgetteren, begroten en een thuisadministratie kunt opzetten. En uiteraard besteden we aandacht aan interculturele communicatie. Er vinden ook geregeld intervisiebijeenkomsten en verdiepende sessies plaats. Dan komt een deurwaarder langs, incassobureau, schuldhulpverlening enzovoorts.”  

Budgetmaatjes010 werkt in bijna de hele gemeente Rotterdam, behalve Hoek van Holland en Rozenburg. Ook Budgetmaatjes Capelle hoort bij Samen010. Met andere budgetmaatjes in het land, zoals Budgetmaatjes070 uit Den Haag, werken ze geregeld samen. “Daarnaast doen ook Nissewaard en Zuidplas weleens een beroep op onze diensten. En als er informatieverzoeken komen uit het land, gaan we daar altijd op in. Want deze methode is overal te gebruiken.”  

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.