Artikel

Op 1 januari gaat de aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in. Die heeft ook gevolgen voor het CKI. Daarom is het Algemeen Reglement CKI aangepast

Wat zijn de veranderingen?

 1. Alle gemeenten sluiten zelfstandig aan op het CKI op basis van de Wgs.
 2. Er komt een nieuwe overeenkomstsoort in het CKI: schuldhulp (SH). De huidige overeenkomstsoort schuldregeling (SR) wordt de overeenkomstsoort voor saneringskrediet (SK).
 3. We ontwikkelen een nieuwe raadpleegfunctie waarmee gemeenten ook de gegevens van de schuldeisers kunnen zien.

Voorbereiden technische wijzigingen
De technische wijzigingen hebben impact voor alle deelnemers. We voeren ze pas medio 2021 door omdat we eest CKI3 in productie willen nemen. Tot die tijd melden gemeenten schuldhulpverlening gewoon met de overeenkomstsoort SR. De voorgenomen wijzigingen maken dat je voorbereid moet zijn om de Schuldhulp (SH) en Saneringskrediet (SK) te kunnen ontvangen in je berichten.

Kenmerken nieuwe soortcodes
De kenmerken van de nieuwe soortcodes zijn al beschikbaar. Hierop kun je je analyse uitvoeren. Na introductie van de nieuwe overeenkomstsoorten, lopen de oude SR overeenkomsten uit. Er vindt geen migratie plaats.

Kenmerken Schuldhulp (SH)

 • Geen bedrag 
 • EAD = ingangsdatum: datum beschikking 
 • TLA = optioneel. Als die bekend is, dan invullen
 • PLA = werkelijke einddatum
 • Geen melding van betalingsachterstanden 
 • Geen melding van bijzonderheden 1, 2, 3 of 5 
 • Wel melding van bijzonderheid 4 (onbereikbaar)

Kenmerken Saneringskrediet (SK)

 • Wijzigt niet ten opzichte van SR, alleen bedrag wordt verplicht​.
 • EAD = ingangsdatum
 • TLA = afgesproken einddatum
 • PLA = werkelijke einddatum
 • Wel melding van betalingsachterstanden 
 • Wel melding van bijzonderheden 1, 2, 3 
 • Wel melding van bijzonderheid 4 (onbereikbaar) 

Hoe zit het met verhuizingen?
Verhuist iemand naar een andere gemeente? Dan volgen we gewoon de feitelijke ontwikkelingen. 

 • Zet de oude gemeente de schuldhulp voort, dan blijft dit ook zo in het CKI.
 • Stopt de schuldhulp, dan meldt een gemeente een einddatum. 
 • Neemt een andere gemeente de schuldhulp over zonder nieuwe beschikking, dan vul je mutatiecode 07 (wijziging deelnemer) in.
Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.