Wie mag mijn gegevens bekijken?

Alleen uzelf, uw bewindvoerder en de organisaties die bij BKR zijn aangesloten kunnen uw gegevens bij Stichting BKR bekijken. Bij Stichting BKR aangesloten organisaties (kredietverstrekkers) doen een toetsing bij Stichting BKR als een een krediet of hypotheek aanvraagt. Deze toetsing is voor hen een hulpmiddel om u een verantwoord krediet te kunnen verstrekken.

Naast de BKR toets die wordt gedaan bij de aanvraag van een nieuw krediet zijn er meer redenen waarom de bij kredietverstrekkers waarmee u een lopende kredietovereenkomst heeft uw gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) bij Stichting BKR mag raadplegen. Een veel voorkomende reden is de wettelijke zorgplicht van de kredietverstrekker en onderhoudstoetsing in het kader van risico management.

Zorgplicht
Kredietverstrekkers doen dit omdat zij een wettelijke doorlopende zorgplicht hebben. Dit betekent dat uw kredietverstrekker zich goed moeten blijven informeren over de ontwikkelingen en status van uw huidige
kredietovereenkomst. Deze zorgplicht is omschreven in artikel 4.24a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

 

Meer vragen over BKR Registratie

Overige veelgestelde vragen