Welke leningen en kredieten worden geregistreerd?

Registraties bij Stichting BKR zijn positief. Betaalt u altijd op tijd dan blijft uw registratie positief. Dit is bij ruim 90% het geval. Uitsluitend registraties waarop een achterstand is ontstaan, worden negatief geregistreerd.

AK – Aflopende kredietovereenkomst

De afkorting AK staat voor aflopende kredietovereenkomst. Hieronder valt een aantal soorten kredieten: persoonlijke lening, uitgestelde betaling, operationele lease, financial lease en restschulden na vrijwillige verkoop van uw woning. De looptijd van het krediet is van tevoren vastgesteld door u en uw kredietverstrekker.

Registratie

 • Meer dan € 250,- (geen bovengrens)
 • Looptijd langer dan één maand


RK – Doorlopende kredietovereenkomst

De afkorting RK staat voor doorlopende kredietovereenkomst. Dit zijn kredieten waarbij u de mogelijkheid krijgt om binnen een vastgesteld limietbedrag geld op te nemen, zaken te kopen of diensten af te nemen. Hieronder vallen de winkelpassen, creditcards en doorlopende kredieten en limieten op de betaalrekening (rood staan).

Let op! Het gaat hierbij uitsluitend over creditcards gekoppeld aan een kredietovereenkomst. Niet om de zogenaamde cards waarvan het bedrag binnen 30 dagen moet zijn terugbetaald.

Registratie

 • Meer dan € 250,- (geen bovengrens)
 • Looptijd langer dan één maand
   

RO – Overige obligo’s

De afkorting RO staat voor overige obligo's. Hieronder vallen overige leningen en kredieten die niet onder een andere contractsoort kunnen worden ondergebracht. Een voorbeeld hiervan is een zakelijk krediet met een rechtspersoon.

Registratie

 • Registratie bij achterstand na 4 maanden bij een bedrag van meer dan € 250,-
 • Wanneer een rechtspersoon de betalingsverplichtingen rondom een zakelijk krediet niet nakomt
 • Wanneer bijzonderheidscode 2, 3 en/of 4 geregistreerd wordt

HY – Hypothecair krediet

Hypotheken worden enkel negatief geregistreerd. De afkorting HY staat voor hypothecair krediet. Onder deze soortcode worden uitsluitend achterstanden en/of bijzonderheden op de hypotheek geregistreerd.

U wordt geregistreerd bij achterstand en/of bijzonderheid na drie maandtermijnen (in geld uitgedrukt) in de volgende gevallen:

 • Wanneer u maandelijks uw hypotheek afbetaalt en u mist drie maandtermijnen, wordt er een achterstand geregistreerd
 • Wanneer u uw hypotheek (half)jaarlijks afbetaalt en u betaalt daar drie maanden niet van, wordt er een achterstand geregistreerd
 • Wanneer u de laatste of twee laatste maandtermijnen voor de einddatum van uw hypothecair krediet niet afbetaalt, wordt er een achterstand geregistreerd

RN – Restschuld hypotheek na aanspraak op NHG

U heeft een hypotheek afgesloten met NHG. Uw woning wordt verkocht en er ontstaat een restschuld. Voor de restschuld wordt aanspraak gemaakt op de NHG. Dit staat geregistreerd onder de code RN. Vervolgens zal de NHG uw restschuld wel of niet kwijtschelden, in beide gevallen blijft de RN-codering staan.

Registratie

 • U wordt geregistreerd bij verkoop met restschuld. Het bedrag is hoger dan € 250 en de looptijd langer dan één maand.


RH – Restschuld hypotheek zonder aanspraak op NHG

U heeft een hypotheek afgesloten zonder NHG. Uw woning wordt verkocht en er ontstaat een restschuld. Dit staat geregistreerd onder de code RH.

Registratie

 • U wordt geregistreerd bij verkoop met restschuld. Het bedrag is hoger dan € 250 en de looptijd langer dan één maand.


SR – Schuldregeling

De afkorting SR staat voor schuldregeling. Hieronder vallen schuldbemiddeling, schuldsanering en een aanvraag voor een schuldregeling. Schuldbemiddeling wordt zonder bedrag gemeld. Een schuldsaneringskrediet wordt met bedrag gemeld. De onderzoeksperiode voorafgaand aan het schuldsaneringstraject wordt ook geregistreerd.

Registratie

 • Meer dan € 250,- (geen bovengrens)
 • Looptijd langer dan één maand
 • Registratie bij schuldbemiddeling  (zonder bedrag) en saneringskrediet (met bedrag)


OA - Operational Autolease

De afkorting OA staat voor Operational Autolease, ook wel bekend als private lease. Private lease bestaat uit twee componenten: een financiële- en een service component (voor belasting, onderhoud, reparatie en verzekeringen). Uitsluitend de financiële component wordt geregistreerd in CKI. Dit geregistreerde bedrag bedraagt 65% van de totaalsom.

Registratie

 • Minimale contractwaarde groter dan € 250,-
 • Looptijd langer dan één maand

 

In het geval van een achterstand op uw lening of krediet zijn specifieke coderingen van toepassing, meer informatie vindt u hier:
Wat betekenen de coderingen op mijn overzicht? 


Terug naar veelgestelde vragen