Wat is Sanctie?

In Sanctie staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. De tegoeden van deze gesanctioneerde personen zijn bevroren.Dit betekent dat zij onder andere niet meer bij hun geld kunnen en geen gebruik meer kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards. Hierdoor is het voor deze mensen lastiger om terreurdaden te plegen of er (financieel) bij betrokken te zijn.

Wat is het doel van Sanctie?
Sanctie helpt witwassen, terrorisme en andere criminaliteit tegen te gaan. Dit in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze wet stelt dat financiële instellingen verplicht zijn om te toetsen of ze te maken hebben met gesanctioneerde personen. Dit om te voorkomen dat banden worden aangegaan met personen die misbruik willen maken van hun financiële diensten. Financiële instellingen en andere belanghebbenden dienen consumenten te kennen (Know Your Customer).

Voor gesanctioneerde personen geldt dat financiële tegoeden moeten worden bevroren of dat het verboden is om financiële diensten te verlenen. Deze zogeheten financiële Sancties zijn dwingende, niet-militaire instrumenten in het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Ze spelen een belangrijke rol in de bestrijding van terrorisme. Deze internationale regelgeving is in Nederland verankerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet. Als een consument van een financiële instelling op een dergelijke lijst gevonden wordt, is deze instelling dit verplicht te melden aan de AFM en DNB.

Wat betekent het voor u?
Als u via uw eigen ‘mijn BKR’ omgeving inzage heeft in uw BKR gegevens kunt u zelf controleren of de er met de door u opgegevens gegevens een persoon bekend is op de Sanctielijst.

Als u dit gecontroleerd heeft zijn er een drietal statussen mogelijk.

  • Wel gegevens gevonden
    Dit betekent dat aan de hand van uw gegevens een persoon op de Sanctielijst is gevonden. Dit hoeft niet te betekenen dat u zelf op de sanctielijst staat, maar wel dat er iemand bekend is met persoonsgegevens die overeenkomen met die van u. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat indien u in aanraking komt met een financiele instelling deze een verscherpt onderzoek zal uitvoeren.

  • Geen gegevens gevonden
    Dit betekent dat aan de hand van uw gegevens geen persoon op de Sanctielijst is gevonden.

  • Geen controle mogelijk
    Dit betekent dat er op dat moment geen controle mogelijk is. Bijvoorbeeld door een technische storing. U kunt het dan later nogmaals proberen.

Zie ook onze privacyverklaring om meer te weten wat BKR met deze informatie doet.