Wat is de BKR PEP toets?

In PEP staan Politically Exposed Person’s (PEP). Een PEP is een persoon die prominent actief is, of is geweest, in de politiek. Ook als uw directe familieleden of naaste geassocieerden politiek actief zijn of zijn geweest staat u opgenomen in de PEP.

Wat is het doel?
Het PEP helpt witwassen, terrorisme en andere criminaliteit tegen te gaan.

Dit in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze wet stelt dat financiele instellingen verplicht zijn om te toetsen of ze te maken hebben met personen die vanuit een politieke functie actief zijn. Dit omdat voorkomen moet worden dat banden met hen worden aangegaan met als doel misbruik te maken van bevoegdheden die zij hebben. Financiele instellingen checken in het kader van ' Know your customer' of ze te maken hebben met een PEP zodat zij extra alert kunnen handelen.

Personen die op een PEP lijst staan, bekleden onder andere functies als:
- staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van een politieke partij
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechtelijke instantie;
- ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten.

Wat betekent het voor u?
Als u via uw eigen 'mijnBKR' omgeving inzage heeft in uw BKR gegevens kunt u zelf controleren of er met de door u opgegeven gegevens een persoon bekend is met de BKR PEP toets.

Als u dit gecontroleerd heeft zijn er een drietal statussen mogelijk.

  • Wel gegevens gevonden
    Dit betekent dat aan de hand van uw persoonlijke gegevens een Politically Exposed Person is gevonden. Dit hoeft niet te betekenen dat u zelf een Politically Exposed Person bent, maar wel dat er iemand bekend is met persoonsgegevens die overeenkomen met die van u. Het gevolg hiervan is dat indien u in aanraking komt met een financiele instelling deze een verscherpt onderzoek zal uitvoeren.
  • Geen gegevens gevonden
    Dit betekent dat aan de hand van uw persoonlijke gegevens geen Politically Exposed Person is gevonden.

  • Geen controle mogelijk
    Dit betekent dat er op dat moment geen controle mogelijk is. Bijvoorbeeld door technisch onderhoud. U kunt het dan later nogmaals proberen.

Zie ook onze privacyverklaring om meer te weten wat BKR met deze informatie doet.