Wat is Insolventie?

Wat is het Insolventie?
Het Centraal Insolventieregister (CIR) is een openbaar register dat inzichtelijk maakt of een persoon te maken heeft, of heeft gehad, met faillissementen, surseances van betaling of schuldsaneringen.

Wat is het doel van het Insolventie?
CIR bevat gegevens over faillissementen, surseances van betaling en/of schuldsaneringen die door de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Hierdoor kunnen instellingen zien of een persoon is toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), oftewel of hij in een wettelijk schuldsaneringstraject zit, of heeft gezeten. Dit draagt bij aan het know-your-customer principe en zorgplicht waaraan instelling moeten voldoen.

Wat betekent het voor u?
Als u via uw eigen 'mijnBKR' omgeving inzage heeft in uw BKR gegevens kunt u zelf controleren of er met de door u opgegeven gegevens een persoon bekend is in het insolventieregister.

Als u dit gecontroleerd heeft zijn er een drietal statussen mogelijk:

  • Wel gegevens gevonden
    Dit betekent dat aan de hand van uw persoonlijke gegevens een persoon in het insolventieregister is gevonden. Dit hoeft niet te betekenen dat u zelf in het  insolventieregister staat, maar wel dat er iemand bekend is met persoonsgegevens die overeenkomen met die van u. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat indien u in aanraking komt met een financiĆ«le instelling deze een verscherpt onderzoek zal uitvoeren.
  • Geen gegevens gevonden
    Dit betekent dat aan de hand van uw persoonlijke gegevens geen persoon in het insolventieregister is gevonden.

  • Geen controle mogelijk
    Dit betekent dat er op dat moment geen controle mogelijk is. Bijvoorbeeld door technisch onderhoud. U kunt het dan later nogmaals proberen.

Zie ook onze privacyverklaring om meer te weten wat BKR met deze informatie doet.