Wat betekenen de coderingen op mijn overzicht?

Wanneer u een krediet of lening afsluit meldt een kredietverstrekker dit in het Centraal Krediet Informatiesysteem bij Stichting BKR. Na de beëindiging van uw krediet blijven uw kredietgegevens nog 5 jaar bewaard en zichtbaar. Dit geldt ook voor eventuele coderingen. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens automatisch verwijderd.   

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?
Als u uw betalingsverplichting niet nakomt, dan verandert uw positieve registratie in een negatieve registratie. Andere kredietverstrekkers kunnen dan zien dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen. Bent u weer bij met uw betalingen dan volgt een herstelmelding. Achterstands- en herstelmeldingen blijven ook 5 jaar zichtbaar. 

Wat betekenen de coderingen op mijn overzicht?
Het kan zijn dat er achter een lening of hypotheek een melding of code staat. De kredietverstrekker of bank waar u de lening heeft, plaatst een codering achter de lening of hypotheek als u een bedrag niet heeft betaald of als er andere bijzonderheden zijn:

Achterstandsmelding (A-code)

U krijgt een A-code, als u enkele maanden achterloopt met de terugbetaling van uw lening. Uw kredietverstrekker meldt deze achterstand bij Stichting BKR. Het verschilt per kredietsoort na hoeveel tijd deze achterstand wordt gemeld.

Herstelmelding (H-code)

De H staat voor Herstel. Deze code wordt gemeld als u weer bij bent met uw betalingen. Zo wordt geregistreerd dat er op uw lopende lening geen betalingsachterstand meer is. Het kan voorkomen dat uw lening - gelijk na het betalen van uw achterstand - wordt beëindigd. In dat geval wordt er geen herstelmelding geregistreerd, maar alleen een einddatum van de lening.

Code 1

Dit betekent dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat uw betalingsachterstand is ontstaan.

Code 2

Een code 2 geeft aan dat de kredietverstrekker het bedrag dat u nog moet betalen (de restantvordering) in één keer opeist. Dit betekent dat de kredietverstrekker van u verwacht dat u het hele openstaande bedrag in één keer terugbetaalt. In veel gevallen draagt de kredietverstrekker de vordering over aan een incassobureau.

Code 3

Een code 3 kan twee betekenissen hebben namelijk afboeking of kwijtschelding.

Afboeking: bij een afboeking besluit de kredietverstrekker om het dossier voorlopig te laten rusten. Binnen een termijn van 5 jaar moet de kredietverstrekker u wel aanschrijven anders gaat de verjaring in. Zij melden dan een code 3 ZONDER einddatum.

Kwijtschelding: Bij een kwijtschelding wordt afgesproken dat er een bepaald bedrag voldaan moet worden en een bedrag wordt kwijtgescholden. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 MET einddatum. Er zijn dan geen financiële verplichtingen meer op dit krediet.

Code 4

De kredietverstrekker heeft geen contact met u kunnen leggen. U was of bent gedurende een langere tijd onbereikbaar (geweest).

Code 5

Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd.

 

Overige veelgestelde vragen