Waar kunnen we je bij helpen?

of bekijk een van de onderstaande onderwerpen:

Uitleg overzicht

Alle kredietverleners melden gegevens aan via dezelfde standaard waardoor ze door iedereen op dezelfde manier worden gelezen. Voor bijzondere situaties zijn codes afgesproken.

Code 2, 3 en 4 zijn bijzondere situaties die ervoor zorgen dat kredietverleners extra zorgvuldig moeten kijken of de persoonlijke situatie dusdanig is verbeterd dat een nieuwe krediet passend is bij de portemonnee van de consument.

Je krijgt een A (Achterstandsmelding), als je minimaal enkele betalingstermijnen achterloopt met de terugbetaling van je lening. Jouw kredietverstrekker meldt deze achterstand bij Stichting BKR. Het verschilt per kredietsoort na hoeveel tijd deze achterstand wordt gemeld. Bij bijvoorbeeld een lening voor een auto of telefoon is dit 2 maandtermijnen. Deze melding is een waarschuwingssignaal voor andere kredietverstrekkers en maakt het vaak niet mogelijk om nieuwe kredieten af te sluiten.

Kredietverstrekkers maken jou zelf attent op achterstallige betalingen. Indien je samen een betalingsregeling treft, wordt er niets gemeld bij BKR. Doe je niets, dan ontvang je een laatste waarschuwing waarmee je een registratie bij BKR kunt voorkomen. Dit noemen we een vooraankondiging.

De A wordt 5 jaar na het plaatsen van de H verwijderd

De H staat voor Herstel. Deze code wordt gemeld als je weer bij bent met je betalingen. Zo wordt geregistreerd dat er op je lopende lening geen betalingsachterstand meer is. Het kan voorkomen dat je lening - gelijk na het betalen van je achterstand - wordt beëindigd. In dat geval wordt er geen herstelmelding geregistreerd, maar alleen een einddatum van de lening.

Als je een betalingsachterstand snel oplost, kun je daarmee aantonen dat er sprake was van een incident en niet van een structurele schuldenproblematiek.

De H wordt na 5 jaar verwijderd

Dit betekent dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat jouw betalingsachterstand is ontstaan.

Een code 2 geeft aan dat de kredietverstrekker het bedrag dat je nog moet betalen (de restantvordering) in één keer opeist. Dit betekent dat de kredietverstrekker van jou verwacht dat je het hele openstaande bedrag in één keer terugbetaalt. In veel gevallen draagt de kredietverstrekker de vordering over aan een incassobureau.

Een code 3 kan afboeking of kwijtschelding betekenen.

Afboeking: bij een afboeking besluit de kredietverstrekker om het dossier voorlopig te laten rusten. Zij melden dan een code 3 ZONDER einddatum.

Kwijtschelding: Bij een kwijtschelding wordt afgesproken dat er een bepaald bedrag voldaan moet worden en een bedrag wordt kwijtgescholden. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 MET een werkelijke einddatum. Er zijn dan geen financiële verplichtingen meer op dit krediet.

Kwijtschelding kan vanuit meerdere trajecten

1.       Tussen jou en de kredietverlener (minnelijke traject) waarbij jij een deel afbetaalt en de kredietverlener het overige deel kwijtscheldt.

2.       Tussen jou, de schuldhulpverlening en de kredietverleners (gemeentelijke schuldhulpverleningstraject) waarbij na een schuldenakkoord een deel van de vordering wordt voldaan en het overige wordt kwijtgescholden.

3.       Tussen jou, een wettelijk bewindvoerder en de kredietverleners (wettelijke schuldentraject, WSNP) waarbij je maximaal moet bijdragen en aan het einde een schone lei verklaring krijgt van de rechter.

NB De werkelijke einddatum die met de kwijtschelding wordt meegegeven is de datum dat het akkoord werking krijgt. Bij de WSNP is het de datum van de schone lei verklaring

Mocht de consument een beroep doen op verjaring van de vordering en de kredietverlener stemt in, dan is de werkelijke einddatum de datum van verjaringsverzoek. Wordt op dat moment een bedrag kwijtgescholden van meer dan 250,-, dan wordt samen met de werkelijke einddatum ook een code 3 gemeld.

De kredietverstrekker heeft geen contact met je kunnen leggen. Je was of bent gedurende een langere tijd onbereikbaar (geweest).

Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd.

Bekijk alle cases