Waar kunnen we je bij helpen?

of bekijk een van de onderstaande onderwerpen:

Uitleg overzicht

Alle kredietverleners melden gegevens aan via dezelfde standaard waardoor ze door iedereen op dezelfde manier worden gelezen. Voor bijzondere situaties zijn codes afgesproken.

Code 2, 3 en 4 zijn bijzondere situaties die ervoor zorgen dat kredietverleners extra zorgvuldig moeten kijken of de persoonlijke situatie dusdanig is verbeterd dat een nieuwe krediet passend is bij de portemonnee van de consument.

Je krijgt een A (Achterstandsmelding), als je minimaal enkele betalingstermijnen achterloopt met de terugbetaling van je lening. Jouw kredietverstrekker meldt deze achterstand bij Stichting BKR. Het verschilt per kredietsoort na hoeveel tijd deze achterstand wordt gemeld. Bij bijvoorbeeld een lening voor een auto of telefoon is dit 2 maandtermijnen. Deze melding is een waarschuwingssignaal voor andere kredietverstrekkers en maakt het vaak niet mogelijk om nieuwe kredieten af te sluiten.

Kredietverstrekkers maken jou zelf attent op achterstallige betalingen. Indien je samen een betalingsregeling treft, wordt er niets gemeld bij BKR. Doe je niets, dan ontvang je een laatste waarschuwing waarmee je een registratie bij BKR kunt voorkomen. Dit noemen we een vooraankondiging.

De A wordt 5 jaar na het plaatsen van de H verwijderd

Als je achterloopt met de betaling van je krediet, laat een kredietaanbieder ons dat weten. Je krijgt dan een achterstandsmelding (A). Loop je de betalingsachterstand weer in? Dan meldt de kredietaanbieder dat ook bij ons.

Je kunt op 2 manieren je betalingsachterstand inlopen:

  1. Je loopt de achterstand in en je krediet loopt gewoon door. In dat geval meldt de kredietaanbieder dat je de achterstand hebt ingelopen. Naast de achterstandsmelding krijg je dan een herstelmelding.
  2. Je loopt de achterstand in en het krediet wordt beëindigd. Zodra je het hele krediet hebt terugbetaald, geeft de kredietaanbieder alleen aan ons door dat het krediet is beëindigd. Hij meldt dan niet meer dat je de betalingsachterstand hebt ingelopen. Naast de achterstandsmelding krijg je dan een melding dat je krediet is beëindigd.

De achterstandsmelding, de herstelmelding en de melding dat het krediet is beëindigd, blijven 5 jaar zichtbaar. Daarna verwijderen we de meldingen.

Dit betekent dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat jouw betalingsachterstand is ontstaan.

Een code 2 geeft aan dat de kredietverstrekker het bedrag dat je nog moet betalen (de restantvordering) in één keer opeist. Dit betekent dat de kredietverstrekker van jou verwacht dat je het hele openstaande bedrag in één keer terugbetaalt. In veel gevallen draagt de kredietverstrekker de vordering over aan een incassobureau.

Een code 3 kan afboeking of kwijtschelding betekenen.

Afboeking: bij een afboeking besluit de kredietverstrekker om het dossier voorlopig te laten rusten. Zij melden dan een code 3 ZONDER einddatum.

Kwijtschelding: Bij een kwijtschelding wordt afgesproken dat er een bepaald bedrag voldaan moet worden en een bedrag wordt kwijtgescholden. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 MET een werkelijke einddatum. Er zijn dan geen financiële verplichtingen meer op dit krediet.

Kwijtschelding kan vanuit meerdere trajecten

1.       Tussen jou en de kredietverlener (minnelijke traject) waarbij jij een deel afbetaalt en de kredietverlener het overige deel kwijtscheldt.

2.       Tussen jou, de schuldhulpverlening en de kredietverleners (gemeentelijke schuldhulpverleningstraject) waarbij na een schuldenakkoord een deel van de vordering wordt voldaan en het overige wordt kwijtgescholden.

3.       Tussen jou, een wettelijk bewindvoerder en de kredietverleners (wettelijke schuldentraject, WSNP) waarbij je maximaal moet bijdragen en aan het einde een schone lei verklaring krijgt van de rechter.

NB De werkelijke einddatum die met de kwijtschelding wordt meegegeven is de datum dat het akkoord werking krijgt. Bij de WSNP is het de datum van de schone lei verklaring

Mocht de consument een beroep doen op verjaring van de vordering en de kredietverlener stemt in, dan is de werkelijke einddatum de datum van verjaringsverzoek. Wordt op dat moment een bedrag kwijtgescholden van meer dan 250,-, dan wordt samen met de werkelijke einddatum ook een code 3 gemeld.

De kredietverstrekker heeft geen contact met je kunnen leggen. Je was of bent gedurende een langere tijd onbereikbaar (geweest).

Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd. Bijzonderheidscode 5 wordt niet gehandhaafd in de periode van het inlopen van de achterstallige bedragen.

Je kunt je gegevens per registratie afdrukken of opslaan. Dat doe je zo:

  • Klik bij ‘je kredietgegevens’ op ‘bekijk details’.
  • In het midden van de pagina zie je ‘printen’.
  • Daarmee krijg je een versie die je kunt afdrukken en opslaan.

Overzicht van je kredietgegevens op papier

Met een BKR Verklaring heb je een papieren overzicht van al je kredietgegevens bij elkaar. Dit overzicht bestel je bij het onderdeel ‘bestellen’. De kosten hiervoor zijn € 9,95. Zodra je de verklaring hebt besteld, heb je ‘m binnen een paar dagen in huis.

Bekijk alle cases