Waar kunnen we je bij helpen?

of bekijk een van de onderstaande onderwerpen:

Studieschuld

Steeds meer studenten zijn aangewezen op een lening bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) om hun studie te financieren. DUO is een overheidsorgaan dat de informatie over deze studiefinanciering niet deelt met Stichting BKR. Dit is een beslissing van de overheid, omdat ze een studielening als een andersoortige lening ziet. Jouw studieschuld bij DUO staat dus niet bij ons geregistreerd en is ook niet automatisch bekend bij kredietverstrekkers. Je moet dit zelf bij een aanvraag voor een nieuwe lening melden.

Lees er hier meer over.

 

Ja, je studieschuld is van invloed Het toekennen van bijvoorbeeld een hypotheek hangt van verschillende factoren af. Je inkomen bijvoorbeeld. En je vaste lasten. De maandelijkse aflossing van een studieschuld hoort daar ook bij. Maar kredietverleners kunnen deze gegevens zelf niet opvragen bij DUO. Voor een eerlijk beeld van jouw situatie lever je deze informatie daarom zelf aan bij de kredietverstrekker. Dit is wettelijk verplicht. Na een zogeheten ‘inkomens-lasten-toets’ beoordeelt de kredietverstrekker op basis van jouw specifieke situatie welke hypotheek voor jou verantwoord is.

Heb je jouw studieschuld niet doorgegeven? Allereerst loop je dan het risico dat de verstrekte lening hoger is dan je kunt betalen, waardoor je in betalingsproblemen kunt komen. Daarnaast pleeg je fraude als je je studieschuld verzwijgt. Hierdoor kun je problemen krijgen bij het openen van een nieuwe bankrekening, het afsluiten van een nieuwe lening of als je een aankoop op afbetaling wilt doen. En het recht om gebruik te maken van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vervalt.

Bekijk alle cases