Waar kunnen we je bij helpen?

of bekijk een van de onderstaande onderwerpen:

Registratie bij Stichting BKR

Zo’n 11 miljoen mensen staan bij Stichting BKR geregistreerd. Alleen leningen met een waarde van € 250,- of hoger staan bij Stichting BKR geregistreerd. In deze gevallen wordt je krediet bij ons geregistreerd:

 • Studieleningen:
 • Onderhandse leningen; dit is een lening die iemand zonder tussenkomst van een bank afsluit met bijvoorbeeld familie of vrienden.
 • Hypotheken: de hypotheek die is afgesloten voor de eigen woning wordt niet geregistreerd bij Stichting BKR. Alleen wanneer er betalingsachterstanden zijn, registreren we hypotheken. Dat gebeurt na een betalingsachterstand van 3 maandtermijnen.

 

De kredietverstrekkers melden jouw lening aan bij Stichting BKR. Dit doen ze allemaal op dezelfde manier. Hierdoor ontstaat een volledig overzicht van al jouw leningen en of je deze altijd hebt afbetaald.

De gegevens die op het kredietoverzicht staan, zijn door de kredietverstrekkers zo bij Stichting BKR geregistreerd. Is er een fout gemaakt? Dan kan alleen de kredietverstrekker dit herstellen. Stichting BKR kan jouw gegevens niet aanpassen. Klopt er iets niet? Neem dan contact op met de kredietverstrekker.

In onze brochure ‘Verzoek tot aanpassing van uw registratie‘ zie je wat je kunt doen als je het niet eens bent met de gegevens op het overzicht. Kom je er niet uit met je kredietverstrekker? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van Stichting BKR. De Geschillencommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacywetgeving en kredietverlening. Zij beoordelen of Stichting BKR en de kredietverstrekker zich aan de registratieregels hebben gehouden.

Het reglement en alle uitspraken van de geschillencommissie worden gepubliceerd op de website van Stichting BKR.

Op internet zijn verschillende partijen actief die aanbieden je registratie bij Stichting BKR te verwijderen. We raden je aan voorzichtig te zijn met dergelijke aanbiedingen. Het kost je vaak veel geld en het resultaat is zeker niet altijd een verwijdering van je registratie. Ben je van mening dat je onterecht staat geregistreerd, dan kun je het beste het stappenplan doornemen van de brochure ‘Verzoek tot aanpassing van uw registratie’.

Het toekennen van een hypotheek of andere nieuwe lening hangt van verschillende factoren af. Kredietverstrekkers kijken altijd welke leningen je hebt en of deze passen bij je portemonnee. En dus kijken ze naar je inkomen en je vaste lasten. Als een kredietverstrekker in jouw registratieoverzicht ziet dat je (in het verleden) betaalachterstanden hebt (gehad), kan hij besluiten om geen of een lager krediet te verstrekken. Zo heeft de kredietverstrekker meer zekerheid dat je de lening aflost en is de kans kleiner dat je betaalproblemen krijgt.

 

Als je in het verleden een betalingsachterstand hebt gehad, staat dit nog 5 jaar in je registratieoverzicht. Dit is omdat gebleken is dat als je ooit betalingsachterstanden hebt opgelopen, de kans groter is dat je dit opnieuw overkomt. Toch wil dat niet zeggen dat je geen krediet kunt krijgen. Want misschien is je huidige situatie wel veranderd. Het kan dan helpen om de kredietverstrekker inzicht te geven in jouw achtergrond en duidelijk te maken dat je situatie is veranderd. Dat kun je doen aan de hand van de volgende punten:

1. Vraag een overzicht van je gegevens op.

2. Vertel jouw verhaal:

 • Wat is er gebeurd? Vul de gegevens uit het BKR-overzicht aan met de omstandigheden waarin je destijds het krediet afsloot.
 • Waarom heb je het krediet afgesloten? Deed je dat alleen of met iemand anders?
 • Waardoor kwam je in de problemen?
 • Welke acties heb je ondernomen om de betalingsachterstand te voorkomen en/of op te lossen?
 • Hoe heb je de achterstand geheel of gedeeltelijk afbetaald?

3. Beschrijf je huidige situatie:

 • Wat is er veranderd in je inkomen ten opzichte van de eerdere probleemsituatie?
 • Wat is er veranderd in je verplichtingen en schulden?
 • Wat is er veranderd in je persoonlijke situatie?

4. Conclusie:

 • Waarom vind je het nu verantwoord om een nieuw krediet af te sluiten?

 

Een achterstandsmelding bij BKR krijg je niet zomaar. We geven je enkele tips:

 1. De belangrijkste tip is een open deur: betaal op tijd. Dit kan heel makkelijk met een automatische incasso.
 2. Zorg ervoor dat de juiste contactgegevens bekend zijn bij de kredietverstrekker. Ook je e-mail en telefoonnummer
 3. Geef bij verhuizing je nieuwe adres door aan de kredietverstrekker
 4. Reageer op betalingsherinneringen en (laatste) waarschuwingen
 5. Bespreek met je kredietverstrekker wat je wel kunt doen en maak een betalingsregeling
 6. Los de betalingsachterstand op en laat zien dat de problemen zijn opgelost
 7. Zoek hulp:
  • Probeer of je kredietverstrekker een regeling wil treffen tegen finale kwijting.
  • Neem contact op met de gemeentelijke schuldhulpverlening

Kortom: onbetaalde rekeningen zorgen voor stress en dragen niet bij aan je financieel welzijn. Laat deze stress zich niet vertalen in niets doen maar onderneem altijd actie.

 

Er zijn bedrijven die kredieten aanbieden zonder dat je bij BKR wordt geregistreerd. Het betreft hier zogenaamde flitskredieten waarbij je vaak tegen een extreem hoge rente voor een hele korte periode geld kunt lenen. Wees je ervan bewust dat dit bedrijven zijn die de grenzen van zorgvuldige kredietverlening opzoeken, met soms alle gevaren van dien.

In de media wordt veel gesproken en geschreven over (preventieve) betaalregelingen. Vanwege de economische impact van het Coronavirus bieden banken en andere kredietaanbieders in bepaalde situaties de mogelijkheid om tijdelijk geen rente of aflossing te betalen.

Regeling voorkomt betalingsproblemen
De betaalregelingen zijn er om problemen bij consumenten en bedrijven te voorkomen. Bijvoorbeeld als je door het Coronavirus (tijdelijk) geen rente en aflossing van je hypotheek kunt betalen. Of als je als ondernemer of ZZP’er je krediet (tijdelijk) niet kunt betalen.

Een betaalregeling en je BKR-registratie
Spreek jij een betaalregeling vanwege het Coronavirus met je bank of een andere kredietaanbieder af? Dan blijft de registratie die je al bij ons hebt gewoon staan. Als er al een betalingsachterstand bij Stichting BKR was gemeld, dan geven kredietaanbieders aan ons door dat je aanvullend daarop een betaalregeling hebt getroffen.

Als er nog geen betalingsachterstand bij Stichting BKR was gemeld, dan vindt er alleen een melding van de betaalregeling plaats als het een regeling betreft voor je hypotheek en deze minimaal vier maanden duurt.

Neem bij vragen contact op met je kredietaanbieder
Banken en kredietaanbieders werken op dit moment de betaalregelingen uit. Zij nemen hierover contact met je op zodra de regelingen duidelijk zijn. Heb je vragen of kun je niet wachten totdat zij contact met je opnemen? Neem dan zelf contact op met je kredietaanbieder.

Bekijk alle cases