Waar kunnen we je bij helpen?

of bekijk een van de onderstaande onderwerpen:

Mijn gegevens

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan de leningen die je op dit moment hebt en welke je de afgelopen 5 jaar hebt gehad.

Dit weten we:

 • Voorletter(s) en geboortenaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres, postcode en woonplaats.

Dit weten we over je lening:

 • Het soort lening;
 • De hoogte van de lening of van je kredietlimiet;
 • De ingangsdatum van de kredietovereenkomst;
 • De maand waarin de overeenkomst wordt afgelost;
 • De maand waarin de overeenkomst daadwerkelijk is beëindigd;
 • Eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Je kredietgegevens blijven 5 jaar zichtbaar bij Stichting BKR. Ook als je achterstallige betalingen alsnog hebt afbetaald. De kans op nieuwe problemen is namelijk groter bij mensen die eerder betalingsproblemen hebben gehad, dan bij mensen die altijd aan hun betaalverplichtingen voldoen. Door betalingsachterstanden nog 5 jaar beschikbaar te hebben, weten kredietverstrekkers dat ze extra zorgvuldig moeten zijn bij het afsluiten van een nieuwe lening. Hiermee voorkomen we dat mensen (opnieuw) in de problemen te komen.

Je kunt zien welke leningen je nu hebt en welke je hebt gehad. Ook kun je zien of je leningen altijd op tijd hebt afbetaald of dat je ooit een betalingsachterstand hebt opgelopen.

Verder kan je inzien of je staat geregistreerd in één van de externe registers die Stichting BKR beheert om witwassen, terrorisme en andere criminaliteit tegen te gaan. Deze registers zijn er voor het tegengaan van fraude en voor de controle van de identiteit van mensen.

Heb je een vraag over specifieke informatie die Stichting BKR over jou levert aan kredietverstrekkers, neem dan contact op met onze helpdesk.

Via de website van Stichting BKR kun je gratis je kredietoverzicht opvragen. Dit kan digitaal. Vraag je gegevens op en identificeer jezelf met je bankpas via iDIN. Dit is een Nederlandse identificatiemethode die op dezelfde manier werkt en net zo veilig is als internetbankieren. Staat jouw bank er niet bij? Gebruik dan het aanvraagformulier. Vul dit formulier in en stuur het samen met een kopie van je legitimatiebewijs naar BKR. Wij sturen jouw kredietoverzicht vervolgens per post naar je toe.

Om privacy redenen is het alleen mogelijk om je eigen gegevens op te vragen. Er zijn twee uitzonderingen:  

 • Nabestaanden kunnen voor een overleden persoon een kredietoverzicht aanvragen
 • Bewindvoerders kunnen voor personen die niet zelfstandig kunnen handelen en onder bewind zijn gesteld een kredietoverzicht aanvragen

Wanneer je in de WSNP zit, is het handig om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent je schulden.

Bewindvoering
Je kunt ook aan je bewindvoerder vragen een overzicht bij Stichting BKR op te vragen. Hiervoor is een speciale procedure opgezet. Informatie hierover vindt je hier.

Beëindiging schuldsaneringstraject
Wanneer je je schuldsaneringstraject hebt beëindigd en de rechter een schone lei heeft uitgesproken, heeft dit invloed op je registratie(s). De betrokken kredietverstrekkers plaatsen een einddatum bij jouw geregistreerde kredieten. Dit hoef je dus niet zelf te doen. De einddatum die gemeld wordt is gelijk aan de datum waarop de rechter jouw schone lei heeft uitgesproken. Vanaf deze einddatum blijft je registratie nog vijf jaar zichtbaar in ons systeem. Na vijf jaar wordt de registratie automatisch verwijderd.

Om te controleren of de juiste einddatum gemeld is bij je registraties, kun je je eigen gegevens opvragen.

Als je ziet dat er bij één of meerdere registraties geen juiste einddatum staat, kun je hierover contact opnemen met de betreffende kredietverstrekker(s). Je kan de kredietverstrekker verzoeken om de juiste einddatum alsnog bij je registratie te plaatsen.

Ja, het is mogelijk om namens een persoon die onder bewind staat gegevens op te vragen. Hiervoor zijn extra documenten en zorgvuldigheidscontroles nodig waardoor je deze aanvraag alleen via post kunt doen. Er zijn geen kosten aan deze aanvraag verbonden.

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende gegevens en documenten nodig:

 • Kopie van de onder bewindstelling. De naam van de aanvrager dient in het kopie vermeld te staan;
 • Kopie van het legitimatiebewijs van de persoon die onder bewind staat. Lees hier de instructies
 • Begeleidend schrijven met jouw gegevens. Dan weten wij waarnaar we de gegevens moeten opsturen en op welke wijze we met je in contact kunnen treden bij vragen.

Deze documenten kunnen worden verstuurd naar:

Stichting BKR
Postbus 6080
4000 HB
Tiel

Ja, als nabestaande kun je de gegevens van een overleden persoon opvragen. Hiervoor zijn extra documenten en zorgvuldigheidscontroles nodig waardoor je deze aanvraag alleen via email kunt doen.

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende gegevens en documenten nodig:

 • Kopie overlijdensakte
 • Kopie van het legitimatiebewijs van jou zelf (niet van de overleden persoon). Lees hier de instructies
 • Akte van erfrecht of bewijs van bloedverwantschap. Voor zoon of dochter van de overleden persoon kan dit bijvoorbeeld een kopie uit het trouwboekje of een kopie van de geboorteakte zijn.
 • Het adres waar de overleden persoon als laatste gewoond heeft
 • Naam en postadres waar het overzicht met de gegevens naar toe kan worden gestuurd

Deze documenten kunnen via een email naar boconsumentenvragen@bkr.nl verstuurd worden.

De kosten voor deze aanvraag bedragen € 4,95. Dit bedrag kunt je overmaken op rekeningnummer (IBAN) NL35 ABNA 0482 8737 87 o.v.v. de achternaam van de overleden persoon. Zodra de betaling ontvangen is, zullen wij de aanvraag verwerken.

Ja, dat kan. Afhankelijk van de manier van identificeren zijn er twee procedures.

 1. Ben je in het bezit van een Nederlandse bankrekening?
  Dan kun je door te identificeren met iDIN je gegevens het snelst opvragen. Wanneer wij je aanvraag hebben afgehandeld, heb je direct online inzicht in je gegevens.
 2. Ben je niet in het bezit van een Nederlandse bankrekening?
  Dan kun je je aanvraag doen via het aanvraagformulier per post. Klik hier voor meer informatie.
Bekijk alle cases