Ik zit in de schuldsanering (WSNP) en ik heb een overzicht nodig voor mijn bewindvoerder

Wanneer u in de WSNP zit, is het handig om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent uw schulden. Bij Stichting BKR worden deze schulden geregistreerd. U kunt zelf uw overzicht opvragen via onze website.

Bewindvoering
U kunt ook uw bewindvoerder een overzicht bij Stichting BKR aan laten vragen. Hiervoor is een speciale procedure opgezet. Informatie hierover vindt u hier.

Beëindiging schuldsaneringstraject
Wanneer u uw schuldsaneringstraject heeft beëindigd en de rechter een schone lei heeft uitgesproken, heeft dit invloed op uw registratie(s). De betrokken kredietverstrekkers plaatsen een einddatum bij uw geregistreerde kredieten. Dit hoeft u dus niet zelf te doen. De einddatum die gemeld wordt is gelijk aan de datum waarop de rechter uw schone lei heeft uitgesproken. Vanaf deze einddatum blijft uw registratie nog vijf jaar zichtbaar in ons systeem. Na vijf jaar wordt de registratie automatisch verwijderd.

Om te controleren of de juiste einddatum gemeld is bij uw registraties, kunt u uw eigen gegevens opvragen. Dit kan via een inzageverzoek.

Als u ziet dat er bij één of meerdere registraties geen juiste einddatum staat, kunt u hierover contact opnemen met de betreffende kredietverstrekker(s). U kunt de kredietverstrekker verzoeken om de juiste einddatum alsnog bij uw registratie te plaatsen.