Ik wil dat jullie mijn gegevens verwijderen. Mag ik hiertoe een verzoek indienen?

 

BKR doet dit niet, dit ligt bij de kredietverlener. De kredietverlener kan bij uitzondering een registratie verwijderen als na zorgvuldige belangenafweging blijkt dat de registratie disproportioneel is. Meer hierover vind je op de website van BKR.

U kunt op www.bkr.nl/ik-heb-een-verzoek-tot-aanpassing-van-mijn-registratie/ lezen hoe u een verzoek tot verwijdering indient.