Ik heb te laat betaald. Wat nu?

Als u te laat betaalt, krijgt u een herinnering van uw kredietverstrekker. Betaalt u nog niet, dan stuurt deze een aanmaning. Als u nog niet betaalt, is de kredietverstrekker verplicht om dit in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te registreren. Dit mag alleen wanneer de kredietverstrekker een vooraankondiging aan u stuurt. In deze vooraankondiging moet een redelijk termijn staan waarbinnen u moet betalen.

Wanneer u hier niet aan voldoet dan pas mag de kredietverstrekker u melden door middel van een Achterstandsmelding. Er komt een A achter de lening waar u de betalingsachterstand heeft. Door op tijd te betalen, kunt u dit voorkomen.

Nadat u heeft terugbetaald, zijn er twee mogelijkheden:

  • Het contract loopt nog door. U krijgt een Herstelmelding. Er komt een H achter de lening.
  • Het contract wordt beëindigd. De A blijft achter uw lening staan en er komt een einddatum bij.

 

Meer vragen over BKR Registratie

Overige veelgestelde vragen