Ik ben het niet eens met de gegevens op het overzicht. Wat nu?

In onze brochure 'Verzoek tot aanpassing van uw registratie' worden onderstaande stappen uitgebreid uitgelegd.

Stap 1 - Neem contact op met de kredietverstrekker 
Uw kredietverstrekker heeft de kredietovereenkomst bij Stichting BKR geregistreerd en kan er voor zorgen dat deze gegevens worden gewijzigd. U kunt u verzoek tot het wijzigen van uw gegevens indienen bij uw kredietverstrekker. Dit doet u als volgt:

1. Schrijf een brief en leg duidelijk uit: 

  • Wat er volgens u niet klopt op het overzicht.
  • Om welke overeenkomst het gaat.
  • Hoe u denkt dat uw klacht opgelost kan worden.

2. Kopieer alle belangrijke documenten, zoals contracten, correspondentie, mails, betalingsbewijzen.

3. Stuur een aangetekende brief naar de kredietverstrekker. Stuur als bijlage alle kopieën van de belangrijke documenten mee en een kopie van het overzicht van Stichting BKR.

Stap 2 - Wacht de reactie van uw kredietverlener af
Is de kredietverstrekker het eens met uw klacht? Dan vragen zij ons om de gegevens aan te passen. U ontvangt dan een nieuw overzicht met de aangepaste gegevens. Is de kredietverstrekker het oneens met u? Dan kunt u besluiten uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie van BKR.

Stap 3 - Ga eventueel naar de Geschillencommissie BKR
De Geschillencommissie BKR bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacywetgeving en kredietverlening. Zij beoordelen of BKR en de kredietverlener zich aan de BKR-regels hebben gehouden. Hier leest u hoe u een klacht voorlegt aan de Geschillencommissie van BKR.

 

Meer vragen over Oneens met BKR registratie

Overige veelgestelde vragen

Meer informatie