Wordt een studieschuld geregistreerd bij BKR?

Wordt een studieschuld geregistreerd bij BKR?

Bij BKR worden afgesloten leningen en eventuele betalingsachterstanden op leningen geregistreerd. Het gaat daarbij om leningen die u bij een bank of kredietverstrekker afsluit. Studiefinanciering daarentegen sluit u meestal af via DUO. Dit is een overheidsorgaan dat de informatie over uw studiefinanciering niet deelt met BKR, banken of kredietverstrekkers. De overheid vindt dat niet nodig omdat zij een studielening als een andersoortige lening zien dan een consumptief krediet.

DUO-studieschuld niet geregistreerd bij BKR
Kortom, uw studieschuld bij DUO staat niet bij BKR geregistreerd. Sluit u een lening af om uw studie te bekostigen bij een bank of kredietverstrekker dan is deze wettelijk verplicht uw lening wel bij BKR aan te melden. Ook eventuele betalingsachterstanden worden dan bij BKR bijgehouden.

Hypotheek met studieschuld?
Veel studenten vrezen dat zij geen hypotheek meer kunnen krijgen met een studieschuld. Dit is niet waar. Zowel met een DUO-studieschuld als met een bij BKR geregistreerde lening kunt u meestal nog wel een hypotheek krijgen. Uiteraard hangt dit van meerdere factoren af. Wanneer u een hypotheek aanvraagt doet de verstrekker een zogeheten ‘inkomens-lasten-toets’. Hij beoordeelt op basis van uw specifieke situatie welke hypotheek voor u verantwoord is.

In deze beoordeling neemt de hypotheekverstrekker zowel uw eventuele leningen die bij BKR staan mee. Maar ook uw studielening bij DUO. Deze dient u zelf op te geven. De hypotheekverstrekker kan deze niet via BKR inzien of opvragen. 

Afspraken
Banken en overheid hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop studieschulden worden meegenomen bij het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen. In het kort komt het erop neer dat een studieschuld minder belastend is voor uw hypotheekaanvraag dan een krediet dat u voor een ander, consumptief doel afsluit. Bijvoorbeeld voor een de aanschaf van een auto of boot.