Studieschuld aflossen

Studieschuld aflossen?

Een studiefinanciering afsluiten gaat redelijk eenvoudig. Als u aan de noodzakelijke vereisten voldoet kunt u via de website van DUO zelf aangeven hoeveel u wilt lenen. Echter, een studielening moet u wel aflossen. Dat brengt dus een toekomstige, maandelijkse financiële verplichting met zich mee. Hoe lang zit u daar aan vast?

Studieschuld aflossen in 35 jaar
Het aflossen van een studieschuld begint na het beëindigen van uw studie. U heeft dan maximaal 35 jaar de tijd om de opgelopen schuld in maandelijkse termijnen terug te betalen aan de overheid. Hoe langer u over het terugbetalen doet, hoe lager het maandelijkse termijnbedrag uiteraard is.

Vervelend idee
Na het beëindigen van uw studie bent u een zogenaamde starter op de arbeidsmarkt. U gaat aan uw eerste echte baan beginnen. Eindelijk gaat u een volwaardig salaris ontvangen. Uw studieschuld aflossen kan dan een vervelend idee zijn. Immers van dat eerste echte salaris met u direct weer een deel af dragen om uw studieschuld in te lossen. Het Nibud raadt daarom ook aan om alleen te lenen wat u ook écht nodig heeft voor uw studie.

Naar draagkracht
Gaat u uw studieschuld aflossen? Dan houdt DUO rekening met een aantal zaken. Bijvoorbeeld of u uw studielening in het oude of nieuwe leenstelsel heeft afgesloten.  Ook wordt er gekeken naar uw draagkracht. Met andere worden hoeveel kunt u maandelijks terugbetalen? Wanneer u bijvoorbeeld nog geen baan heeft gevonden, zijn er mogelijkheden om maandelijks een kleiner bedrag af te betalen.

Geen BKR
Heeft u een studielening afgesloten bij DUO dan meldt deze instantie deze lening niet aan bij BKR. Een krediet- of hypotheekverstrekker krijgt van BKR dus geen informatie over uw studielening. Bij de aanvraag van een nieuwe lening of hypotheek moet u uw studielening echter wel zélf opgeven. De kredietverstrekker zal u hier meestal ook naar vragen. Met het verzwijgen van uw studieschuld houdt u bewust belangrijke informatie achter. Dit kan later gevolgen hebben bijvoorbeeld omdat u wellicht onterecht een NHG hebt verkregen.