Studiefinanciering voorwaarden

Voorwaarden verbonden aan studiefinanciering

Uiteraard zijn er aan het afsluiten van een studielening bij DUO voorwaarden verbonden. Zo dient u de lening in het nieuwe stelsel in z’n geheel terug te betalen. Dat hoeft overigens niet direct na het beëindigen van de studie (er is een aanloopfase van twee jaar), maar het mag wel.

Voorwaarden aflossing
De eerste twee jaar na de studie hoeft u nog niet af te lossen. Dit mag natuurlijk wel. Deze fase is de aanloopfase. Deze fase begint in januari na het kalenderjaar dat het diploma is behaald of nadat u gestopt bent met de studie. Na twee jaar start de aflosfase. U bent dan verplicht om iedere maand een vast bedrag af te lossen aan DUO.

Periode studiefinanciering terugbetalen
In hoeveel jaar de studieschuld mag worden afgelost, hangt af van het opleidingsniveau en het moment waarop u met uw studie bent begonnen. De aflossingstermijn kan verschillen. Dit is afhankelijk van uw opleidingsniveau en het moment waarop u met uw studie bent begonnen. Van belang hierbij is of u vóór of in het studiejaar 2015-2016 bent gestart. In het nieuwe leenstelsel geldt meestal dat u in maximaal vijfendertig jaar kunt aflossen.

Raadpleeg de exacte voorwaarden voor studiefinanciering bij DUO of check de website van het Nibud voor handige tips.