Studiefinanciering afgeschaft?

Studiefinanciering afgeschaft?

Voor de invoering van het nieuwe sociale leenstelsel bestond er een zogeheten basisbeurs. Dit voorzag studenten van een lening die uiteindelijk werd omgezet in een gift. Kortom, elke student kreeg een deel studiefinanciering als het ware ‘gratis’ van de overheid.
In 2015 is dit oude stelsel van studiefinanciering afgeschaft. In het nieuwe leenstelsel is de basisbeurs vervangen door een studielening. Alles wat u nu leent bij DUO dient u ook aan de overheid terug te betalen.

Het nieuwe leenstelsel
Hoewel de voorwaarden in het nieuwe leenstelsel anders zijn, bestaat de studiefinanciering dus nog steeds. Als student kunt u uw studiefinanciering op de website van DUO eenvoudig aanvragen. Het Nibud raadt u wel aan om niet meer te lenen dan strikt noodzakelijk is.

Registratie BKR
Ook studieleningen in het nieuwe leenstelsel worden niet bij BKR geregistreerd. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is een uitvoeringinstantie van de overheid. De overheid verplicht de financiële sector wel om alle afgesloten leningen bij BKR te registreren. Maar ziet de studielening als een ander soort lening die niet bij BKR geregistreerd hoeft te worden.  De studielening is niet zozeer een consumptief krediet, maar meer een investering in uzelf. Vandaar dat er aparte voorwaarden voor gelden.